Scutirea de platile aferente perfectarii buletinului si pasaportului

23 mai 2024 3

Buna ziua! Pensionarii cu pensii mici (in jur de 2.000 lei) sunt scutiti de platile aferente perfectarii buletinului si pasaportului?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

GUVERNUL
HOTĂRÂRE Nr. 966
din 22-12-2020
cu privire la serviciile prestate
de către Agenția Servicii Publice
4. Serviciile de eliberare a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova se prestează, în mod gratuit, următoarelor categorii de persoane, cetățeni ai Republicii Moldova:

1) persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată și pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condițiile... mai detaliat Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, care vor pleca la reabilitare sau la recuperare peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistență socială cu cel mult 60 de zile înainte de eliberarea biletului gratuit pentru reabilitare sau recuperare peste hotarele Republicii Moldova, acordat în condiţiile Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate pensionarilor şi beneficiarilor de alocaţii sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 372/2010;

25 mai 2024