Se achita taxa de stat la depunerea unei cereri de chemare in judecata pentru repararea prejudiciului moral?

23 ianuarie 2024 3

Buna ziua. O companie aeriana, care a incalcat regulamentul privind despagubirea pasagerilor in caz de anulare a zborului, vrea sa repare prejudiciul achitand 250 euro pentru un zbor intarziat. Pot cere in judecata prejudicii morale? In asemenea caz, trebuie achitata taxa de stat sau nu?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Vladimir, DVS sunteți în drept să inițiați o acțiune în judecată privin incasare prejudiciul moral, Eu vreau să vă atenționez ce spune Codul civil, oentru asata nu se v-a incasa taxa de stat Articolul 715. Taxa de stat și plata pentru înregistrarea gajului și... mai detaliat pentru furnizarea
informației
(1) Pentru înregistrarea gajului, eliberarea extrasului din registrul garanțiilor sau furnizarea oricărei altei informații privind înregistrarea gajului se percepe o taxă de stat în mărimea prevăzută de Legea taxei de stat nr. 1216/1992 și o plată în mărimea stabilită în regulamentul prevăzut la art. 712 alin. (3).
(2) Instanțele judecătorești, executorii judecătorești, administratorii insolvabilității/lichidatorii în procesele de insolvabilitate, organele de urmărire penală, autoritățile fiscale și alte autorități publice au acces gratuit la registrul garanțiilor.
Referitor la prejudiciul moral Articolul 2036. Reparaţia prejudiciului moral
(1) În cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă la reparaţia prejudiciului prin plata de despăgubiri.
(2) Prejudiciul moral se repară indiferent de existenţa şi întinderea prejudiciului patrimonial.
(3) Reparaţia prejudiciului moral se face şi în lipsa vinovăţiei autorului, faptei ilicite în cazul în care prejudiciul este cauzat prin condamnare ilegală, atragere ilegală la răspundere penală, aplicare ilegală a arestului preventiv sau a declaraţiei scrise de a nu părăsi localitatea, aplicarea ilegală în calitate de sancţiune administrativă a arestului , muncii neremunerate în folosul comunităţii şi în alte cazuri prevăzute de lege.
(4) Dacă legea nu prevede altfel, simpla constatare a încălcării unui drept sau interes recunoscut de lege fără plata de despăgubiri oferă satisfacție echitabilă persoanei vătămate doar cînd aceasta corespunde cu natura dreptului sau interesului recunoscut de lege încălcat și persoana vătămată astfel va putea obține o valoare nepatrimonială superioară prejudiciului moral suferit.
(5) Dreptul la despăgubire pentru atingerile aduse drepturilor personale nepatrimoniale poate fi cesionat numai în cazul în care a fost stabilit printr-o tranzacție sau printr-o hotărîre judecătorească definitivă.

24 ianuarie 2024
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Volodimir, buna ziua

Compensatia care se achita de catre operatorul de transport aeroport are rolul de a compensa persoanei acel disconfort si deranj creat persoanei ca urmare a incomoditatilor create insa practica judecatoreasca nu este uniformă în acest sens.


Cu respect,
Igor Brinișter

25 ianuarie 2024