Se considera studii superioare sau nu?

4 decembrie 2018 39

Sunt studenta in ultimul an. Laa salarizare ma incadrez in categoria "studii superioare", deoarece am examenele date si am certificat academic? Sau la "studii medii"?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Veronica,


Conform art.17 alin.(1) din Codul Educației RM, instituţiile de învăţămînt gimnazial, liceal, profesional tehnic, superior şi de formare continuă eliberează persoanelor care au promovat examenele de absolvire acte de studii, potrivit formatelor elaborate şi aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

La finalizarea fiecărui nivel sau ciclu de învăţămînt... mai detaliat superior se eliberează următoarele acte de studii:
• ciclul I – Diplomă de studii superioare de licenţă;
• ciclul II – Diplomă de studii superioare de master;
• ciclul III – Diplomă de doctor (în domeniul respectiv).

Pentru ca să fiți incadrată în categoria de studii superioare Dvs. urmează să finisați studii superioare la o insituție de învățământ superior. Drept dovadă urmează să aveți cel puțin Diploma de studii superioare de licenţă.

Dacă aveți întrebări suplimentare vă sunt la dispoziție.

5 decembrie 2018