Se consideră validă decizia de delegare în componența consiliului de administrație al instituției, aprobată prin vot direct și secret?

24 octombrie 2022 4

Buna ziua. În cadrul ședinței consiliului profesoral, s-a discutat delegarea a doua cadre didactice în componența consiliului de administrație al instituției și s-au votat candidaturile propuse. La votul secret au participat 18 cadre didactice prezente și rezultatul votului este după cum urmează: 2 candidați au obținut câte 9 voturi, 2 candidați - câte 8 voturi și alți 2 candidați - câte un vot. Decizia finală, votată unanim - au fost delegate cadrele didactice care au obținut câte 9 voturi, adică majoritatea simplă din voturile exprimate, conform Regulamentului-cadru cu privire la funcționarea consiliului de administrație al instituției de învățămât, aprobat prin ordinul MEC nr. 269 din 09.03.2020. Este validă o asemenea decizie privind delegarea cadrelor didactice în componența consiliului de administrație?