Se pedepsește eschivarea de la serviciul militar?

27 februarie 2019 23

Am 20 de ani și nu am fost examinat de comisia militară, respectiv nu am livret militar. Acum am nevoie să îmi fac pașaportul. Ce pedeapsă pot primi pentru asta, luând în considerare faptul că fac parte din grupa persoanelor care sunt scutite de serviciul militar? Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua
Articolul 14. Scoaterea şi excluderea din evidenţa militară
(1) Sînt scoşi din evidenţa militară cetăţenii care:
a) îndeplinesc serviciul militar sau un alt serviciu asimilat, potrivit legislaţiei, cu serviciul militar – pe perioada îndeplinirii acestui serviciu;
[Art.14 al.(1), lit.a)... mai detaliat modificată prin LP199-XVI din 02.10.08,MO187-188/17.10.08 art.666]
b) sînt condamnaţi la privaţiune de libertate – pînă la expirarea termenului de privaţiune;
c) pleacă peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de peste 30 zile - pînă la revenirea în ţară.
(2) Sînt excluşi din evidenţa militară cetăţenii care:
a) sînt recunoscuţi de către comisiile medico-militare inapţi, conform stării de sănătate, pentru serviciul militar pe timp de pace şi de război;
b) au atins vîrsta-limită de aflare în rezervă;
c) au pierdut cetăţenia Republicii Moldova;
d) domiciliază permanent peste hotarele Republicii Moldova;
e) au rang religios;
e1) au executat serviciul civil;
[Art.14 al.(2), lit.e1) introdusă prin LP199-XVI din 02.10.08,MO187-188/17.10.08 art.666]
f) au decedat.
(3) Evidenţa circulaţiei recruţilor şi rezerviştilor, în caz de schimbare a domiciliului, se efectuează de către primării (preturi).

Articolul 23. Eliberarea din serviciul militar
(1) Eliberarea militarilor din serviciul militar în termen sau din cel cu termen redus se efectuează în temeiul decretului Preşedintelui Republicii Moldova prin hotărîre de Guvern şi prin ordinul conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale în care este prevăzut serviciul militar. Eliberarea din alte forme ale serviciului militar se efectuează în modul stabilit de Legea cu privire la statutul militarilor.
(2) Eliberarea militarului din serviciul militar se efectuează în legătură cu:
a) expirarea duratei serviciului militar;
b) starea sănătăţii, în temeiul deciziei comisiei medico-militare privind inaptitudinea militarului pentru serviciul militar;
c) atingerea vîrstei-limită de aflare în serviciul militar;
d) condamnarea, prin hotărîre a instanţei de judecată rămasă definitivă, la privaţiune de libertate;
e) rezilierea contractului din motive prevăzute de Legea cu privire la statutul militarilor.
(3) Eliberarea înainte de termen a militarilor din serviciul militar în termen sau din cel cu termen redus poate fi efectuată în cazul în care, în timpul îndeplinirii de către ei a serviciului militar, a apărut una din situaţiile prevăzute la art.31 alin.(2) şi art.32 lit.a) şi d).rin
[Art.23 al.(3) modificat prin LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07 art.397]
(4) Cetăţenii care, la momentul eliberării din serviciul militar prin contract, nu au îndeplinit integral durata prevăzută pentru serviciul militar în termen sau pentru cel cu termen redus sînt trimişi pentru continuarea serviciului militar pînă la expirarea, respectiv, a 12 sau a 3 luni, în condiţiile prezentei legi.
(5) Cetăţenii eliberaţi din serviciul militar sînt trecuţi în rezerva Forţelor Armate, iar cetăţenii care, la momentul eliberării, au atins vîrsta-limită de aflare în cadrul rezervei sau au fost recunoscuţi de către comisia medico-militară inapţi pentru serviciul militar sînt trecuţi în retragere, cu excluderea din evidenţa militară.
(6) La declararea mobilizării, toţi militarii se consideră mobilizaţi şi eliberarea lor se efectuează în conformitate cu prevederile art.39 alin.(2).

28 februarie 2019
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna,
Vezi in continuare art. 29 alin. 4 lit. h) comisia de recrutare are sarcini:
adoptarea deciziilor de trimitere în organele de urmărire penală a materialelor privind recruţii care se eschivează de la încorporare.
Totodată vezi art 44 alin 6 lit. c) organele de urmărire penală – despre intentarea sau clasarea dosarelor penale... mai detaliat deschise recruţilor şi rezerviştilor; din legea sus numita

Cod contravențional
Articolul 366. Neîndeplinirea îndatoririlor privind evidenţa militară
(1) Neprezentarea persoanei care se află la evidenţă sau care este obligată să se afle la evidenţă militară, la citarea organelor administrativ-militare, fără motive întemeiate sau plecarea ei în o altă localitate pentru domiciliere ori şedere temporară, sau plecarea în străinătate pe un termen ce depăşeşte 30 de zile fără a se scoate de la evidenţă, sau sosirea dintr-o altă localitate unde domiciliază temporar fără a se pune la evidenţă militară, precum şi comunicarea tardivă organului de evidenţă militară a datelor despre schimbarea stării familiale, a domiciliului, a locului de studii, de muncă sau schimbarea funcţiei, pentru o perioadă ce depăşeşte 30 de zile,
se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale.

Cod penal
Articolul 353. Eschivarea de la serviciul militar în termen, de la
serviciul militar cu termen redus sau de la serviciul militar
ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi
Eschivarea de la serviciul militar în termen, de la serviciul militar cu termen redus sau de la serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi prin automutilare, simularea unei boli, falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 150 de ore.

28 februarie 2019