Se poate casa o datorie pentru ca a trecut termenul de prescriptie?

28 aprilie 2021 16

Buna ziua! Intreprinderea are o datorie cu termen de prescriptie si au trecut deja 3 ani. Instanta de judecata a pronuntat o hotarare in vederea incasarii datoriei. Hotararea in cauza a fost remisa executorului judecatoresc pe 18.03.2018. Executorul judecatoresc a blocat conturile companiei si atata tot, de atunci nu a mai fost inaintata nicio pretentie. Poate aceasta datorie sa fie casata in temeiul art. 267-283 al Codului civil si art. 18 din Codul fiscal? Aceasta datorie nu este pentru marfa sau careva servicii. Este formata din penalitati calculate ilegal si nedrept. Daca datoria poate fi casata, cum se face acest lucru? Multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Irina Clepalo
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună ziua Dmns. Natalia, răspuns la solicitarea Dvs.:
Din momentul depunerii de către Creditor a Titlului Executoriu spre executare Executorului Judecătoresc, termenul de prescripție este întrerupt. Dacă titlul executoriu se află la executare deja de 3 ani, procedura nu va fi încetată pînă la executarea integrală a obligațiilor de către Debitor.
... mai detaliat Procedura de executare încetează în cazul în care: a) obligaţia a fost stinsă; b) între creditor şi debitor a fost încheiată o tranzacţie, în condiţiile prezentului cod; c) după încetarea din viaţă, după declararea dispariţiei fără urmă sau după declararea decesului creditorului ori al debitorului, creanţa sau obligaţia adjudecată nu admite succesiunea de către succesorul de drepturi al acestor persoane; d) bunurile persoanei juridice lichidate nu sînt suficiente pentru satisfacerea deplină a creanţelor creditorului; e) hotărîrea, decizia sau încheierea în al cărei temei a fost eliberat documentul executoriu a fost anulată printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă; f) debitorul a prezentat spre executare o hotărîre de încasare de la creditor în folosul său a unei sume egale cu suma debitoare sau mai mare decît aceasta; g) creditorul a renunţat la executare.
Cu stimă și respect.

29 aprilie 2021