Se poate de dat in locatiune un bun imobil public - clădirea fostei grădinițe?

20 mai 2019 5

S-a înaintat la consiliul sătesc o cerere unde se solicita darea in locatiune a unei clădiri de la grădinița care la moment nu funcționează. Cererea este din partea unei Asociații Obstesti.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Reieșind din competițile acordate de lege, APL este în drept sa administrarea bunurilor din domeniile public şi privat locale
Vedeți lege
Art.14 http://lex.justice.md/document_rom.php?id=C8E304A4:037190E8

Art. 4 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=321387

21 mai 2019