Se poate de platit amenda penala in rate?

30 ianuarie 2019 49

Eu am fost judecat si am primit o amenda. Eu stiu ca ea trebuie platita in decurs de o luna. Dar in rate as putea sa o platesc?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna
Este posibil, însă, nu va recomand sa o întindeți deoarece, în cazul neexecutarii pedepsei cu amenda, urmează a fi făcut un demers privind înlocuirea pedepsei sub forma de amendă cu privatiunea de libertate.

Codul penal al RM prevede
Articolul 64. Amenda
(1) Amenda este o sancţiune... mai detaliat pecuniară ce se aplică de instanţa de judecată în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod.
(2) Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. Unitatea convenţională de amendă este egală cu 50 de lei.
[Art.64 al.(2) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]
(3) Mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabileşte în limitele la 500 la 3000 unităţi convenţionale, iar pentru infracţiunile săvîrşite din interes material – pînă la 20000 unităţi convenţionale, luîndu-se ca bază mărimea unităţii convenţionale la momentul săvîrşirii infracţiunii. Mărimea amenzii se stabileşte în funcţie de gravitatea infracţiunii săvîrşite şi de situaţia materială a celui vinovat şi a familiei sale. Luînd în considerare circumstanţele cauzei, instanţa de judecată poate dispune achitarea amenzii în rate timp de pînă la 5 ani.
[Art.64 al.(3) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]
[Art.64 al.(3) în redacţia LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
(31) În cazul infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.
[Art. 64 al.(31) modificat LP207 din 12.10.18, MO410-415/02.11.18 art.643]
[Art.64 al.(31) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
(4) În cazurile prevăzute la art.21 alin. (3), mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabileşte în limitele de la 1500 la 60000 unităţi convenţionale, în funcţie de caracterul şi gravitatea infracţiunii săvîrşite, de mărimea daunei cauzate, luîndu-se în considerare situaţia economico-financiară a persoanei juridice. În caz de eschivare cu rea-voinţă a persoanei juridice de la achitarea amenzii fixate, instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu urmărirea patrimoniului.
[Art.64 al.(4) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]
[Art.64 al.(4) modificat prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
(5) În caz de eschivare cu rea-voinţă a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeapsă principală sau complementară, instanţa de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu închisoare în limitele termenelor pedepsei maximale, prevăzute de articolul respectiv al Părţii speciale a prezentului cod. Suma amenzii se înlocuieşte cu închisoare, calculîndu-se o lună de închisoare pentru 100 unităţi convenţionale.
[Art.64 al.(5) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]
[Art.64 al.(5) modificat prin LP326 din 23.12.13, MO47-48/25.02.14 art.92; în vigoare 25.02.14]
(6) Amenda în calitate de pedeapsă complementară poate fi aplicată numai în cazurile în care ea este prevăzută ca atare pentru infracţiunea corespunzătoare.
(7) În cazul în care condamnatul nu este în stare să plătească amenda stabilită ca pedeapsă principală sau complementară, instanţa de judecată poate, potrivit prevederilor art.67, să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, calculîndu-se 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru 100 unităţi convenţionale de amendă.
[Art.64 al.(7) modificat prin LP207 din 29.07.16, MO369-378/28.10.16 art.751;în vigoare 07.11.16]

30 ianuarie 2019