Se poate de refuzat actualizarea unui teren?

7 februarie 2019 16

Se poate de refuzat actualizarea unui teren, daca nu am nevoie de acest document? Multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Planul cadastral este documentul tehnic generat din baza de date grafică și conţine obligatoriu următoarele date despre bunurile imobile (terenuri, construcţii, plantaţii perene şi alte bunuri imobile) înregistrate în Registrul bunurilor imobile.

Planul cadastral se actualizează în cazurile:
modificării hotarelor terenurilor înregistrate prin stabilirea hotarelor de către autoritatea publică competentă, conform... mai detaliat art. 152, art. 19 alin. (6)-(7) și art. 56 alin. (4) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543–XIII din 25 februarie 1998;
modificării hotarelor terenurilor cu acordul scris al titularilor de drepturi ale terenurilor adiacente, conform art. 18 alin. (4) lit. a) al Legii cadastrului bunurilor imobile;
modificării hotarelor terenurilor în temeiul hotărârii instanței de judecată;
edificării plantației perene pe terenul înregistrat;
sistematizării definitive a proiectului de organizare a teritoriului;
încetării existenței bunului imobil.

Actualizarea planului cadastral se efectuează în temeiul planului geometric nou elaborat și a:
-actului de stabilire a hotarului, întocmit de autoritatea publică competentă, conform art. 19 alin. (6) din Legea cadastrului bunurilor imobile;
-actului de stabilire a hotarelor coordonat cu titularii de drepturi ai terenurilor adiacente, conform art. 38 al Legii cadastrului bunurilor imobile sau a actului de constatare, coordonat cu titularii de drepturi ai terenurilor adiacente, pentru cazul fixării hotarelor stabilite anterior;
-hotărârii instanței de judecată;
-deciziei consiliului local privind corectarea erorilor conform art. 55 alin. (41) al Legii cadastrului bunurilor imobile;
-deciziei consiliului local sau, după caz, hotгărârii Guvernului privind aprobarea listei terenurilor proprietate publică;
-deciziei consiliului local privind modificarea suprafeței terenului;
documentelor ce constituie temei pentru stingerea obiectelor.

Astfel, dacă actualizarea este solicitată potrivit unuia din temeiurile sus indicate atunci este obligatorie pentru o evidență cadastrală în Registrul Bunurilor Imobile.

7 februarie 2019