Se poate înainta cerere de divorț la instanța de judecată prin mandat (procură)?

19 aprilie 2019 47

Soțul și-a împuternicit sora pentru a depune cerere de divorț. E valabila aceasta procedura?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună Margareta

Acest lucru este posibil în anumite circumstanțe și anume Codului de procedură civilă prevede expres în ce condiții se admite reprezenrea prin procură la artm 75 alin. (1/1) Persoanele fizice pot fi reprezentate în instanţa de judecată de către soț/soție, părinți, copii, fraţi, surori, bunei, nepoţi dacă... mai detaliat aceștia sînt licențiați în drept și sînt împuterniciți printr-o procură autentificată notarial.

Totodată, pentru averifica gradul de rudenie și faptul licentierii în drept reprezentantul ar trebui sa prezinte anumite acte de stare civilă și copia corespunde originalului a diplomei de licențiat în drept.

20 aprilie 2019