Se pote la noi circula cu automobilul fara procura ?

16 iunie 2017 89

Automobilul inmatriculat in Moldova pe numele meu. Poate fiica sau feceorul sa circule fara procura?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Salut, Gheorghe, poate circula doar atunci când dvstr sunteți alături pe scaunul pasagerului, în celelalte cazuri e nevoie de procură care atestă dreptul de a conduce automobilul d-vstr.
Noțiunea de procură este folosită mai aproape de toți cetățenii ceea ce defapt nu este corect deoarece procura în esența presupune altceva... mai detaliat și anume aceasta constituie un înscris întocmit pentru atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat unuia sau mai multor reprezentanți, prin care se delegă dreptul de a încheia acte juridice în numele și pe contul primului ( astfel conferirea dreptului de a conduce automobilul nu cade sub incidența acestei noțiunea ceea ce greșesc mulți, inclusv poliția ) astfel un exemplu care ar conferi dreptul ficei sau fiului de a conduce automobilul d-vstr ar fi "comodatul" - contractul în care o persoană (comodant) dă gratis un bun în folosinţă persoanei care are nevoie de acest bun (comodatar), iar persoana care a avut nevoie de bun se obligă să-l restituie la expirarea termenului la care s-au înţeles.

16 iunie 2017