Sechestru

20 august 2020 76

Sunt puse sechestre pe numele rudelor care au decedat. Eu sunt unicul mostenitor, locuiesc la adresa unde este pus sechestru. Notarul mi-a comunicat ca daca ma decid acum sa mostenesc cota parte din apartament a rudelor decedate, atunci voi mosteni si sechestrele care sunt puse pe numele lor. Datoriile pe care le-au avut, le-am achitat eu. Pot sa ma adresez la ASP ca sa vad ce sechestre sunt puse pe apartament? Ce document sa le cer? Vor fi indicate si numele executorilor judecatoresti? Care va fi taxa pentru anularea sechestrului?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
În cazul în care ați achitat datoriile care au constituit temei de aplicare a sechetrului, atunci urmează ca executorul judecătoresc să ridice sechestrele în cauză sigur după achitarea taxelor și spezelor ce țin de executarea propriuzisă, atunci se va elibera încheierea de încetare a executării silite cît și ridica interdicțiile.

Pentru... mai detaliat a obșine careva acte de la asp, urmează să deschideți dosarul succesoral si să solicitați un certificat de calitate de moștenitor(act permisiv pentru a putea acționa în numele celor decedați).
Calitatea de moștenitor nu vă face automat și moștenitor, sunteți unul dintre candidații potențiali de a moșteni, în acest sens fiind posibil de a cumula inclusiv informația necesară de la ASP și alte instituții.

Informația este prealabilă, totul rezultă din specificul concret al situației, urmînd a fi studiate actele existente.

21 august 2020
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Dl. Alexandru dă să vedem ce spune Codul de executare Articolul 123. Ridicarea sechestrului

(1) Sechestrul de pe bunuri se ridică în cazurile:

a) achitării de către debitor... mai detaliat a sumei datoriei şi recuperării cheltuielilor de executare;

b) achitării sumei datoriei şi restituirii cheltuielilor de executare din contul altor bunuri vîndute sau prin alte modalităţi de executare;

c) necesităţii sechestrării altor bunuri solicitate pe piaţă, în scopul urgentării executării documentului executoriu;

d) vînzării bunului în condiţiile art.121 din prezentul cod;

e) imposibilităţii vînzării bunului;

f) scoaterii de sub sechestru a bunului în baza hotărîrii judecătoreşti definitive.

(2) După ridicarea sechestrului de pe bunuri, dacă ele se păstrează în alt loc, executorul judecătoresc i le restituie debitorului. În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunurilor a trecut, în modul stabilit de prezentul cod, la persoana care le-a cumpărat sau la creditor, bunurile nu se restituie.

(3) În cazul executării parţiale a documentului executoriu, sechestrul nu se ridică de pe bunurile a căror valoare nu depăşeşte partea neexecutată a datoriei şi cheltuielile de executare. Așadar, DVS sînteți în drept să apelați ASP, cu indicare nemele executorului, el e o persoană obraznică, e măgăruș.

22 august 2020