Sechestru aplicat pe cardul pentru indemnizații

27 februarie 2023 26

Bună ziua. Fiica mea are la întreţinere trei copii minori, pe care îi creşte de una singurã. De câteva luni nu poate primi niciun bãnuţ din indemnizațiile copiilor. La bancã i-au spus cã este aplicat sechestru pe card. Cum poate debloca acest cont?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Fiica dumneavoastră trebuie să ceară confirmare de la bancă precum că acel cont/card este social și pe el sunt transferate indemnizația pentru copii. Apoi trebuie să scrie o cerere către executorul judecătoresc prin care să ceară ridicarea sechestrului de pe acel cont/card, anexând la cerere și confirmarea de la... mai detaliat bancă.

Codul de executare prevede:
Articolul 110. Veniturile care nu pot fi urmărite

(1) Nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului:
e) indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară acordată pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani;
(2) Măsurile asigurătorii aplicate asupra veniturilor indicate la alin. (1) vor fi ridicate prin încheierea executorului judecătoresc emisă în cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării cererii debitorului, însoțită de actele ce confirmă că mijloacele bănești aflate în conturile bancare provin exclusiv din sursele indicate la alin. (1).

28 februarie 2023