Sechestru aplicat pentru a doua oara pe cardul social

10 iulie 2024 3

Buna ziua. Executorul judecatoresc mi-a aplicat pentru a doua oara sechestru pe cardul social. Sunt doua zile de cand i-am prezentat documentele de la banca (extrasele si certificatul ca cardul este unul social), dar sechestrul inca nu a fost ridicat si nu prea cred ca va fi ridicat. Ce sa fac?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua. Mai aşteptaţi 3 zile, executorul are la dispoziţie 5 zile pentru a ridica sechestrul.
Codul de executare prevede:
(2) Măsurile asigurătorii aplicate asupra veniturilor indicate la alin. (1) vor fi ridicate prin încheierea executorului judecătoresc emisă în cel mult 5 zile lucrătoare de la data recepționării cererii debitorului, însoțită de... mai detaliat actele ce confirmă că mijloacele bănești aflate în conturile bancare provin exclusiv din sursele indicate la alin. (1).

10 iulie 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Matei, executorul a dat dovadă, că este obraznic. DVS sunteți în rept să apelați la CNA-l din raza de unde locuiți Cahul, Chișinău sau Bălți și să-i atenționați executorului, că poate să aibă loc așa ceva. Colegul dl. Segiu vă orientează, cum să procedați conform Codului de executare, dar... mai detaliat asta ne este înțeles executorului, el a dat dovadă că este tupoi. Cu dînsul e de dorit să apelați concret, conform Codului penal Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu
(1) Folosirea intenţionată de către o persoană publică a situaţiei de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,

[Art.327 al.(1) sintagma „intereselor publice sau” declarată neconstituțional prin HCC33 din 07.12.17, MO27-32/26.01.18 art.4; în vigoare 07.12.17]
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Aceeaşi acţiune:
b) săvîrşită de o persoană cu funcţie de demnitate publică;
b1) săvîrșită din interes material, în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terţe persoane;
c) soldată cu urmări grave
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.
(3) Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, săvîrşit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.
Articolul 328. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu
(1) Săvîrşirea de către o persoană publică a unor acţiuni care depăşesc în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
[Art.328 al.(1) textul „intereselor publice sau” declarat neconstituțional prin HCC 22 din 27.06.17, MO352-355/29.09.17 art.92; în vigoare 27.06.17]
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
(11) Refuzul neîntemeiat de eliberare a actului permisiv care a condus la restrîngerea dreptului de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, inclusiv desfăşurarea neîntemeiată a unor controale, dacă aceasta a cauzat daune drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, în valoare de cel puţin 10 salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrşirii faptei,
se pedepseşte cu amendă de la 1200 la 4000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 6 luni, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 pînă la 5 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni însoţite:
b) de aplicarea armei;
se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
b) săvîrşite de o persoană cu funcţie de demnitate publică;
c) săvîrşite în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale;
d) soldate cu urmări grave,

[Art.328 al.(3), lit.d) declarată neconstrituțional prin HCC22 din 01.10.18, MO416-422/09.11.18 art.146; în vigoare 01.10.18]
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. Pentru o claritate DVS sunteți în drept să apelați la viberul meu de pe telefonul +37368669950.

11 iulie 2024