Sechestru din cauza unei amenzi pe care am contestat-o

16 ianuarie 2024 3

Buna ziua. Pe 3 septembrie 2023 am fost amendat in temeiul art. 240(1) CC. Pe 30 septembrie am depus cerere de repunere in termen si contestatie impotriva hotararii agentului constatator. In aceeasi zi, contestatia a fost remisa judecatoriei Chisinau. La instanta am fost informat ca dosarul se afla pe rol si sedinta va avea loc pe 7 martie 2024. Cu toate acestea, un executor judecatoresc a aplicat sechestru pe contul meu bancar. In legatura cu acest fapt, am urmatoarele intrebari. Exista vreun risc ca banii sa fie extrasi din cont pana la sedinta de judecata? Dupa pronuntarea hotararii instantei, ce trebuie sa fac? Executorul sustine ca nu poate vedea daca contestatia a fost admisa sau nu. Eu trebuie sa le prezint hotararea? Amenda aplicata constituie 500 de lei, dar sechestrul este aplicat pentru suma de 1.749 de lei. De la cine sa cer lamuriri privind structura sumei sechestrate?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua. La ședința din 07.03.2024 se va hotărâri dacă vă repune în termen și apoi dacă veți fi repus, se va examina contestația. Nu există o hotărâre pe caz încă.
Trebuie să prezentați executorului contestația depusă cu dovada înregistrării/ extras de pe Portalul instanțelor de judecată privind existența procesului.
Formulați... mai detaliat o cerere scrisă în adresa executorului pentru a afla din ce este compusă suma sechestrată (posibil au fost incluse și taxele de executare).

17 ianuarie 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul penal
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii
 • Dreptul familiei

Bună Iurie, în practică sunt des întâlnite astfel de situații (privind intentarea procedurii de executare/aplicarea sechestrului), în acest caz informați executorul judecătoresc despre procesul de judecată/şedințele care urmează să aibă loc, totodată prezentând contestația şi înscrisurile necesare.
Solicitați să nu întreprindă careva acțiuni până când instanța nu se va pronunța cu... mai detaliat privire la procesul-verbal de contravenție.


17 ianuarie 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Iurie, colegii mei sunt drepți, dar mai există o chetiune, care vă atinge pe DVS, conform Codului de executare, eu vă atenționezi la lit.f Articolul 127. Ridicarea sechestrului
(1) Sechestrul se ridică de pe bunuri în... mai detaliat cazul:
a) achitării de către debitor a datoriei şi al recuperării cheltuielilor de executare;
b) achitării datoriei şi restituirii cheltuielilor de executare din contul altor bunuri vîndute sau prin alte modalităţi de executare;
c) necesităţii sechestrării unor alte bunuri solicitate pe piaţă, în scopul urgentării executării documentului executoriu;
d) vînzării bunului în condiţiile art.125 din prezentul cod;
e) imposibilităţii vînzării bunului;
f) scoaterii de sub sechestru a bunului în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive;
g) solicitării creditorului, dacă sînt achitate cheltuielile de executare, inclusiv onorariul;
h) vînzării de către creditorul gajist a bunului gajat, cu condiţia prezentării executorului judecătoresc a documentelor confirmative privind achitarea integrală a preţului de vînzare şi calculul creanţei şi cu condiţia virării la contul executorului judecătoresc a diferenţei dintre preţul de vînzare şi valoarea creanţei sale.
(2) După ridicarea sechestrului de pe bunuri, dacă ele nu se păstrează la debitor, executorul judecătoresc dispune restituirea acestora debitorului. În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunurilor a trecut, în modul stabilit de prezentul cod, la persoana care le-a cumpărat sau la creditor, bunurile nu se restituie.
(3) În cazul executării parţiale a documentului executoriu, sechestrul se menţine pe bunurile a căror valoare este suficientă pentru a achita partea neexecutată a datoriei şi cheltuielile de executare.

17 ianuarie 2024