Sechestru pe apartament

24 iulie 2020 328

Fratele meu a luat credite nebancare si acum are datorii care se ridica la 70.000lei datorii (cu tot cu penalitati). Dosarele au ajuns la colectori. El nu poate sa le plateasca pentru ca a pierdut lucrul din cauza situatiei create de pandemie. Urmeaza sa fie judecata. Care este probabilitatea ca apartmentul unde traiesc eu si parintii sa fie pus sub sechestru? Au dreptul judecatorii sa faca acest lucru?

Comentariile juriștilor 9

Descărcaţi discuția
Artur Artur
 • Jurisconsult
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul civil

Buna ziua Igor,

În cazul în care fratele are cota-parte din apartament, atunci o să fie urmărită doar cota care îi aparține.

25 iulie 2020

Da, Fratele are o cota-aparte (1/7) din apartament, si el ii de acord sa refuze la ea, care este procedura?, am inteles ca trebuie sa inregistreze aceasta cota pe numele lui la Cadastru mai apoi o poate dona Mamei inapoi

25 iulie 2020
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Bună ziua D-le Mau Ion,

În cazul în care fratele Dvs de tine 1/7 din acest bun și întreprinde acțiuni prin care înstrăinează cota parte, acest contract poate fi declarat inopozabil.

Vedeți ce dispune Codul civil mai jos:

Articolul 895. Acțiunea revocatorie

(1) Creditorul poate cere să fie declarate inopozabile față de el actele... mai detaliat juridice încheiate de debitor în dauna creditorului, manifestată prin împiedicarea satisfacerii integrale a drepturilor creditorului față de debitor, dacă debitorul a cunoscut sau trebuia să cunoască că actul juridic va dăuna creditorului sau, în cazul în care actul juridic a fost încheiat înainte de apariția dreptului creditorului, acesta a fost încheiat de către debitor cu intenția de a dăuna creditorilor în general.

(2) În cazul în care actul juridic atacat este cu titlu oneros, suplimentar circumstanțelor prevăzute la alin. (1) creditorul trebuie să demonstreze că:

a) terțul contractant sau beneficiarul actului a cunoscut ori trebuia să cunoască că actul juridic va dăuna creditorului sau că el a fost încheiat cu intenția de a dăuna creditorului; sau

b) dacă actul juridic a fost încheiat înainte de apariția dreptului creditorului, terțul contractant sau beneficiarul actului juridic a cunoscut intenția debitorului de a dăuna creditorilor în general.

(3) Debitorul se prezumă că cunoștea sau trebuia să cunoască că actul juridic cu titlu gratuit va dăuna creditorului ori creditorilor în general dacă acesta este încheiat în ultimele 12 luni ce preced înaintarea acțiunii revocatorii.

(4) Ambele părți ale actului juridic cu titlu oneros sînt prezumate că cunoșteau sau trebuiau să cunoască că el va dăuna creditorului ori creditorilor în general dacă actul juridic este încheiat în ultimele 12 luni ce preced înaintarea acțiunii revocatorii și acesta constituie:

a) un act juridic în care valoarea de piață a prestației debitorului depășește cu o treime valoarea de piață a contraprestației terțului contractant; sau

b) un act juridic încheiat de către debitor cu o persoană afiliată debitorului sau al cărui beneficiar este o persoană afiliată debitorului.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (4), se prezumă că terțul contractant nu a executat contraprestația.

(6) Creditorul poate înainta acțiunea revocatorie chiar dacă creanța sa încă nu este exigibilă.

(7) În sensul dispozițiilor legale privitoare la acțiunea revocatorie, prin debitor se înțelege și terțul care a acordat o garanție reală sau personală în folosul creditorului

Spuneți fratelui să achite datoriile, să-și primească moștenirea, întrucât combinațiile nu mai sunt o soluție!


Succes.

26 iulie 2020
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Mai mult ca atât, fratele Dvs și Dvs împreună cu el, riscați eventual să fiți atrași la răspundere penală conform prevederilor art 320 Cod penal cae dispune:
Articolul 320. Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată
(1) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de... mai detaliat la executare a hotărîrii instanţei de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancţiunii contravenţionale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 650 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

Țin să vă atrag atenția că, exista și o practica judiciară în acest sens și debitorii executa pedepse cu închisoarea real, nu doar în teorie!


Succes.

26 iulie 2020

:)( fratele Dvs și Dvs împreună cu el?) Dar Eu ce am cu creditorii? :) Eventual sau Poate, ma faceti sa rid, Multumesc pt infor Igor

26 iulie 2020
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Cu regret, organele de drept din Republica Moldova nu întotdeauna sesizează diferența, iar Dvs după cum se observa îl ajutați pe fratele Dvs. fapt care, reprezintă o complicitate.

Eventual sau nu, cert este ca se urmăresc scopuri meschine de înstrăinare a bunurilor, de a transmite cota parte din moștenire terților, acestea... mai detaliat fiind exemple elocvente de rea-credință.

Sper ca creditorul nu se va lăsa atât de ușor de debitor ;)


Succes.

26 iulie 2020

Scopurile meschine de instrainare a bunurilor vin si de la Companii de creditare Nebancare (cu dobinzi si penalitati astronomice) care doar asteapta sa le cada prada asa persoane ca Fratele meu,

26 iulie 2020
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Dl Mau Ion,
Pentru asemenea situații sunt avocații la care să vă adresați și cel puțin să încercați să anulați unele clauzele ca fiind abuzive.

În cazul în care nu vă permiteți contractarea unui avocat adresați-vă la Oficiul TERITORIAL Chișinău al Consiliul Național pentru Asistență Juridica Garantată de Stat, dar nu-mi spuneți... mai detaliat ca nu aveți scopuri meschine și sa luați în derâdere răspunsurile care tot de la noi avocații le solicitați.

Datele de contact le găsiți accesând www.cnajgs.md


Toate bune!

26 iulie 2020

Multumesc Igor

26 iulie 2020