Sechestru pe cardul salarial

26 septembrie 2023 3

Buna! Executorul a aplicat sechestru pe cardul salarial si mi-a cerut sa achit datoria. Eu l-am informat ca doresc sa achit in transe lunare, in marime de 20% din salariu, dar executorul mi-a spus ca in acest caz suma care va trebui achitata se dubleaza. Este corect/legal ce mi-a spus executorul?

Jurist comments 1

Download discussion
Iulia Sîrbu
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Buna ziua!
Din informația care ați prezentat-o e greu de acordat un răspuns ferm (nu este clar câte titluri executorii sunt, care e suma totală a datoriei). Posibil executorul a avut în vedere că se va aplica dobânda pentru neexecutare (și cât e mai mare termenul de neexecutare, cu atât... mai detaliat dobânda va crește), art. 24 Cod de executare.
(1) La cererea creditorului, executorul judecătoresc este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 din Codul civil.(...) Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.

Ce ține de urmărirea salariului, conform Articolul 106 Cod de executare:
(2) Din salariul şi din alte venituri ale debitorului pot fi reţinute, în baza unui document executoriu, nu mai mult de 20%, iar în baza cîtorva documente executorii, nu mai mult de 50% din cuantumul lor pînă la achitarea deplină a sumei urmărite.

27 septembrie 2023