Sechestru pe cont bancar

25 august 2022 64

Buna ziua! Am avut o datorie catre o intreprindere si aceasta a ajuns la executor. Am achitat datoria, onorariul si taxele percepute de executor. Care este procedura de scos sechestrul de pe contul bancar? Cat timp dureaza aceasta procedura?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Alla, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul de executare Articolul 66. Încheierile executorului judecătoresc
(1) Intentarea, amînarea, suspendarea şi încetarea executării silite, eliberarea sau distribuirea sumelor obţinute din executare, aplicarea şi ridicarea măsurilor... mai detaliat de asigurare a executării, alte măsuri prevăzute de lege se dispun de executorul judecătoresc prin încheiere, care trebuie să cuprindă:
a) data şi locul adoptării, numărul procedurii de executare;
b) numele executorului judecătoresc, adresa juridică a biroului său;
c) procedura de executare asupra căreia se adoptă încheierea;
d) chestiunea asupra căreia se adoptă încheierea;
e) motivele care au determinat adoptarea încheierii şi legea care a fost aplicată la adoptare;
f) dispoziţia executorului judecătoresc;
g) calea şi termenul de contestare a încheierii;
h) semnătura şi ştampila executorului judecătoresc.
(2) Încheierea executorului judecătoresc este executorie de drept din momentul emiterii şi poate fi contestată, în termen de 10 zile de la data comunicării, în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială biroul executorului judecătoresc îşi are sediul sau, în cazul municipiului Chişinău, în instanţa de judecată în a cărei circumscripţie camera teritorială a executorilor judecătoreşti a stabilit competenţa teritorială a executorului judecătoresc, dacă legea nu prevede altfel. Contestarea încheierilor executorului judecătoresc nu poate fi temei de suspendare a executării, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod.

27 august 2022