Sechestru din cauza datoriilor

8 ianuarie 2021 21

Am datorii si executorul judecătoresc a pus sechestru pe mașină. Acum soția vrea sa cumpere un garaj. Este posibil că să fie sechestrat, daca va fi scris pe ea, până nu achit datoria? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna dl. Gheorghe, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul de executare Articolul 95. Urmărirea bunurilor proprietate comună
(1) Urmărirea unei cote-părţi din bunurile proprietate comună pe cote-părţi şi în devălmăşie, inclusiv a celor indivizibile,... mai detaliat se efectuează conform regulilor stabilite la art.353 din Codul civil.
(2) În cazul bunurilor comune determinate generic, poate fi urmărită cota-parte de bunuri egală cu cota-parte a debitorului.
(3) La data întocmirii procesului-verbal de sechestrare sau la data primirii lui, debitorul este obligat să informeze executorul judecătoresc despre bunurile care sînt proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie. În caz contrar, debitorul este lipsit de dreptul de a contesta procesul-verbal invocînd această circumstanţă, iar prejudiciile rezultate din urmărirea bunului îi sînt opozabile. Ca atare între DVS nu este împărțită averea în devălmășie, dar e de dorit, ca DVS să comunicați executorului, despre cumpărarea garajului, citiți atent al. 3 al prezentului articol.

8 ianuarie 2021