Sechestru pe masina in plin proces

1 martie 2023 36

Buna ziua. Sotului i-a fost aplicat sechestru pe contul bancar si pe masina din cauza unei amenzi, chiar daca el a contestat procesul-verbal de aplicare a amenzii si procesul este in desfasurare. Suma amenzii a fost extrasa din cont, desi nu exista o deccizie definitiva. Cum putem ridica sechestrul, in special cel aplicat pe masina, pe care am scos-o de vanzare? Este posibil acest lucru pana la finalizarea procesului? Multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Articolul 127. Ridicarea sechestrului
(1) Sechestrul se ridică de pe bunuri în cazul:

a) achitării de către debitor a datoriei şi al recuperării cheltuielilor de executare;

b) achitării datoriei şi restituirii cheltuielilor de executare din contul altor bunuri vîndute sau prin alte modalităţi de executare;

c) necesităţii sechestrării unor alte bunuri solicitate pe piaţă,... mai detaliat în scopul urgentării executării documentului executoriu;

d) vînzării bunului în condiţiile art.125 din prezentul cod;

e) imposibilităţii vînzării bunului;

f) scoaterii de sub sechestru a bunului în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive;

g) solicitării creditorului, dacă sînt achitate cheltuielile de executare, inclusiv onorariul;

h) vînzării de către creditorul gajist a bunului gajat, cu condiţia prezentării executorului judecătoresc a documentelor confirmative privind achitarea integrală a preţului de vînzare şi calculul creanţei şi cu condiţia virării la contul executorului judecătoresc a diferenţei dintre preţul de vînzare şi valoarea creanţei sale.

(2) După ridicarea sechestrului de pe bunuri, dacă ele nu se păstrează la debitor, executorul judecătoresc dispune restituirea acestora debitorului. În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunurilor a trecut, în modul stabilit de prezentul cod, la persoana care le-a cumpărat sau la creditor, bunurile nu se restituie.

(3) În cazul executării parţiale a documentului executoriu, sechestrul se menţine pe bunurile a căror valoare este suficientă pentru a achita partea neexecutată a datoriei şi cheltuielile de executare.

2 martie 2023