Sechestru pe pensie

17 septembrie 2022 34

Bună ziua. In anul 2020 unchiul meu a luat un imprumut bancar, iar tatăl meu impreuna cu feciorul unchiului au figurat in calitate de fidejusori. Tatal meu a fost mintit ca il ia in calitate de martor, el e om in etate, nu stia pentru ce semneaza. Unchiul meu a dispărut, e peste hotare, nu dăm de el. Timp de 2 ani, feciorul unchiului a achitat ratele lunare, ]ns[ acum nu mai vrea să achite. Executorul judecatoresc a pus sechestru pe pensia tatalui (2.570 lei), care este unica lui sursa de existenta. E pensionar, nu are alte venituri. Este legală acțiunea executorrului de a aplica sechestru pe pensie, care este unica sursa de venit? Multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Oxana,eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul de executare .DVS trebuie să depuneți o cerere oficială în adresa executorului și să-i atenționași la fărădelege-le întreprinse de executor Articolul 101. Urmărirea bunurilor sechestrate de alte organe
... mai detaliat (1) Bunurile, în sensul definit la art.288 din Codul civil, sechestrate de alte organe pentru asigurarea încasării unei datorii pot fi urmărite de executorul judecătoresc în baza documentului executoriu. În acest caz, executorul judecătoresc înştiinţează organul care a instituit sechestrul despre posibilitatea de a interveni în decursul a 10 zile de la înştiinţare în procedura de executare, alăturîndu-se urmăririi.
(2) La solicitarea executorului judecătoresc, organul care a instituit sechestrul este obligat să informeze executorul judecătoresc, în termenul stabilit la art.88 alin.(4) din prezentul cod, despre mărimea sumei urmărite. Suma obţinută din valorificarea acestui bun va fi distribuită şi eliberată creditorilor în condiţiile prezentului cod.

18 septembrie 2022
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Oxana,eu am greșit cu Codul de executare, vă public corect Articolul 110. Veniturile care nu pot fi urmărite
Nu pot fi urmărite următoarele venituri ale debitorului:
... mai detaliat a) sumele plătite în legătură cu deplasarea în interes de serviciu, cu transferul, cu angajarea sau cu trimiterea la muncă în altă localitate, plata suplimentară pentru lucrul legat de deplasări frecvente;
b) indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure;
c) pensiile de întreţinere;
d) indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară acordată pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;
e) indemnizaţiile de deces şi de ajutor de deces;
f) sporurile pentru muncă în condiţii grele sau vătămătoare;
g) indemnizaţiile de eliberare din serviciu;
h) indemnizaţiile persoanelor care au avut de suferit de pe urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;
i) pensia de urmaş stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului) pentru copii;
j) compensaţiile nominative;
k) alocaţiile sociale de stat;
l) partea pensiei în mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, cu excepţia cazurilor de încasare a pensiei de întreţinere.

18 septembrie 2022