Servicii prestate fără contract

24 octombrie 2018 52

Bună. Timp de 4 luni o firmă ce prestează servicii de curăţenie în scara blocului, îmi tot trimite facturi de plată, deşi n-am niciun contract cu aceasta. Ţin din start să menţionez că sunt gata să achit aceste servicii (am şi semnat atunci când reprezentantul companiei strângea pe o foaie simplă, fără ştampilă şi antet, semnăturile locatarilor ca să vadă câţi vor fi de acord), dar doar în baza unui contract. Am sunat la firmă după ce am primit prima factură. Un angajat mi-a spus că semnând pe foaie, de fapt am semnat contractul! A mai adăugat că un exemplar al acestuia îl găsesc la un vecin. Eu i-am replicat că semnătura pe o foaie simplă nu înseamnă automat semnarea unui contract, pe care nici nu l-am văzut. Atunci angajatul firmei mi-a propus să semneze cu mine un document individual. A zis că va reveni cu un sunet peste 2 săptămâni, dar n-a mai făcut-o. Între timp facturile au continuat să vină, suma a crescut la 120 de lei. Iar recent am primit de la companie o scrisoare simplă, cu o foaie, la fel fără ştampilă şi antet, precum că am "datorii" la serviciile de curăţenie în scară, "acordate de întreprindere conform contractului comun încheiat cu locatarii". Şi pentru a evita transmiterea materialelor în judecată sunt rugat să achit "datoria" până la 31 octombrie. Apropo, într-un comentariu pe o reţea de socializare firma scrie că temei pentru încheierea contractului colectiv privind curățenia în spaţiile comune serveşte formularul cu semnăturile locatarilor (nu mai puțin de 65%). Au dreptate? Vă rog să-mi daţi un răspuns cât mai prompt.
P.S. Am uitat să menţionez, sunt sigur că e important: blocul se află în gestiunea unei ÎMGFL. Respectiv, zonele comune, inclusiv scara, nu aparţin locatarilor. Reiese că firma poate să încheie contractul doar cu ÎMGFL. Iar la ÎMGFL mi-au confirmat lipsa acestuia.
Mulţumesc. Cele bune!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Zonele comune din bloc aparțin tuturor proprietarilor de apartamente din blocul respectiv, in condominiu, si nu IMGFL.
Orice contract de prestari servicii care vizeaza deservirea proprietatii comune se incheie intre peroana juridică/fizica prestator si Presedintele consiliului asociației de coproprietari/seful IMGFL.
Formular in alb cu semnaturi nu constituie contract.

26 octombrie 2018