Serviciul militar

6 noiembrie 2023 3

Bună ziua. Fiul a avut nevoie de certificatul de la comisia medicală pentru armată și a apelat la Telenești, raionul unde avea domiciliul. Acolo l-au ajutat, însă i-au făcut încorporare în armată, cu toate cu fiul este unicul întreținător al familiei. Tatăl este decedat, iar mama mai are 3 copii minori. Cu toate acestea, i-au spus că starea familială nu este un argument și că nu are niciun drept să se eschiveze de la serviciul militar. În aceste circumstanțe, a încercat să facă serviciul alternativ și în același timp, a schimbat domiciliul în alt raion. Cei din noul raion au tras de timp, până pe la mijloc de octombrie, ca mai apoi să ne spună că cererea de serviciu alternativ trebuia depusă până la 30 septembrie. Prin urmare, el trebuie să facă serviciul militar. Fiul însă a decis să plece la muncă peste hotare, iar în iarna să revină acasă. Vrem să știm care e procedura. La revenirea în țară, îl vor încorpora imediat, sau încorporarea va avea loc în primăvara și în acest caz, reușește să facă serviciul alternativ? Avem nevoie ca cineva să ne ajute.

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Ionela, eu vă aduc la cunoștință ce spune Lega nr.1245 din 18.07.2002 ” Cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei ” Articolul 23. Eliberarea din serviciul militar

(1) Eliberarea militarilor din serviciul militar în termen sau din cel cu termen redus se efectuează în temeiul decretului Preşedintelui Republicii Moldova... mai detaliat prin hotărîre de Guvern şi prin ordinul conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale în care este prevăzut serviciul militar. Eliberarea din alte forme ale serviciului militar se efectuează în modul stabilit de Legea cu privire la statutul militarilor.

(2) Eliberarea militarului din serviciul militar se efectuează în legătură cu:

a) expirarea duratei serviciului militar;

b) starea sănătăţii, în temeiul deciziei comisiei medico-militare privind inaptitudinea militarului pentru serviciul militar;

c) atingerea vîrstei-limită de aflare în serviciul militar;

d) condamnarea, prin hotărîre a instanţei de judecată rămasă definitivă, la privaţiune de libertate;

e) rezilierea contractului din motive prevăzute de Legea cu privire la statutul militarilor.

(3) Eliberarea înainte de termen a militarilor din serviciul militar în termen sau din cel cu termen redus poate fi efectuată în cazul în care, în timpul îndeplinirii de către ei a serviciului militar, a apărut una din situaţiile prevăzute la art.31 alin.(2) şi art.32 lit.a) şi d).

(4) Cetăţenii care, la momentul eliberării din serviciul militar prin contract, nu au îndeplinit integral durata prevăzută pentru serviciul militar în termen sau pentru cel cu termen redus sînt trimişi pentru continuarea serviciului militar pînă la expirarea, respectiv, a 12 sau a 3 luni, în condiţiile prezentei legi.

(5) Cetăţenii eliberaţi din serviciul militar sînt trecuţi în rezerva Forţelor Armate, iar cetăţenii care, la momentul eliberării, au atins vîrsta-limită de aflare în cadrul rezervei sau au fost recunoscuţi de către comisia medico-militară inapţi pentru serviciul militar sînt trecuţi în retragere, cu excluderea din evidenţa militară.

(6) La declararea mobilizării, toţi militarii se consideră mobilizaţi şi eliberarea lor se efectuează în conformitate cu prevederile art.39 alin.(2).
Tot depinde, când se v-a întoarce în țară, când o să fie știut de comisariatul militar depsre prezența lui, e sub semnul ? Cum se v-a ști de acest lucru, fiul o să primească o citație de la comisariat pentru a se prezenta la înrolare, adică nu v-a fi încorporat imediat.

7 noiembrie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Doamna Ionela.
Dacă fiul dumneavoastră nu are instituită tutelă asupra fraţilor/surorilor minori atunci nu are dreptul la amânarea încorporării, vedeţi suplimentar poate există alt temei de amânare, prevăzut de legea 1245/2002
Articolul 31. Amînarea încorporării în serviciul militar în termen
(2) Amînarea încorporării în serviciul militar în termen din... mai detaliat motive familiale se acordă recrutului care:

a) are la întreţinere părinţi (foşti tutori, curatori) inapţi pentru muncă, dacă aceştia nu sînt întreţinuţi de stat şi nu există alte persoane care locuiesc împreună cu ei şi care, conform legii, sînt obligate să-i întreţină. În sensul prezentei legi, părinţii (foştii tutori, curatori) sînt consideraţi inapţi pentru muncă dacă sînt invalizi de gradul I sau II ori au atins limita de vîrstă care le acordă dreptul la pensionare;

b) are soţie invalid de gradul I sau II;

c) are la întreţinere unul sau mai mulţi copii pînă la 8 ani;

d) are la întreţinere fraţi, surori care nu au atins vîrsta de 18 ani sau mai în vîrstă, dar care sînt invalizi de gradul I sau II, dacă aceştia nu sînt întreţinuţi de stat şi nici de alte persoane care, conform legii, sînt obligate să-i întreţină;

e) are un singur părinte cu doi sau mai mulţi copii pînă la 8 ani.


Fiul dumneavoastră deja a primit ordinul de chemare?
Dacă nu se prezintă la data indicată în ordin, poate fi sancţionat contravenţional co 1500 lei.
Articolul 366. Neîndeplinirea îndatoririlor privind evidenţa militară

(1) Neprezentarea persoanei care se află la evidenţă sau care este obligată să se afle la evidenţă militară, la citarea organelor administrativ-militare, fără motive întemeiate sau plecarea ei în o altă localitate pentru domiciliere ori şedere temporară, sau plecarea în străinătate pe un termen ce depăşeşte 30 de zile fără a se scoate de la evidenţă, sau sosirea dintr-o altă localitate unde domiciliază temporar fără a se pune la evidenţă militară, precum şi comunicarea tardivă organului de evidenţă militară a datelor despre schimbarea stării familiale, a domiciliului, a locului de studii, de muncă sau schimbarea funcţiei, pentru o perioadă ce depăşeşte 30 de zile,

se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de unități convenționale.

7 noiembrie 2023