Sistemul video in ACC

6 iunie 2021 36

De curand, administratorul blocului a deconectat accesul unor locatari (deci, la o parte din locatari accesul a fost pastrat) la sistemul de monitorizare video a proprietatii in condominiu. Acest fapt este motivat de catre administrator prin: In cazul în care are loc supravegherea video a spațiului comun din condominiu, atunci doar asociația de coproprietari în condominiu (în continuare – A.C.C.) va avea temeiul legal de prelucrare a datelor cu caracter în acest scop și de notificare a sistemului de evidență al supravegherii video.
Deci, la sistemul video are dreptul doar asociatia ca persoana juridica (in fapt, doar administratorul blocului), sau asta se refera la faptul ca acces pot avea doar locatarii din asociatie, nu si persoane terte? Eu inteleg ca locatarii (proprietarii) sunt parte a asociatiei de coproprietari in condominiu, si ca rezultat pot avea acces la sistemul video?
Asociatia este compusa din proprietari, respectiv doar proprietarii pot sa aiba acces la sistemul video. De ex, cineva din blocul de alaturi nu poate sa aiba acces la video din asociatia noastra. Eu asa inteleg!
Deci, este motivata retragerea accesului la sistemul video de catre administratorul blocului? Daca da, sunt eu obligat sa achit in continuare serviciile pentru acest sistem, avand in vedere ca contractul este pe numele asociatiei, nu pe numele fiecarui locatar in parte? Daca doar asociatia are dreptul sa prelucreze datele cu caracter personal, atunci inteleg ca asociatia (din fonduri propii/fondul de rezerva) trebui sa achite aceste servicii.