Societate pe acțiuni

21 septembrie 2022 11

Bună ziua. Aș dori să aflu cum trebuie să procedez în următorea situație. Sunt acționar într-o S.A., dețin acțiuni ordinare nominative. Recent am solicitat de la societate să-mi prezinte statutul societății și alte documente, făcând trimitere la Legea nr. 1134 din 02-04-1997 privind societăţile pe acţiuni, în particular art. 25 și 92 din lege. Termenul limită de prezentare a documentelor menționate este de 5 zile lucrătoare. Aș dori să aflu ce acțiuni trebuie să întreprind dacă după scurgerea termenului amintit S.A. o să să eschiveze de la prezentarea documentelor? În lege nu e indicat ce măsuri trebuie de luat pâna la etapa de judecare în instanță. Am contactat S.A direct pe poșta electronică indicată pe site și am făcut trimitere la Legea și articolele sus-menționate.
O altă întrebare. Nu am primit dividente. Unde este indicat acest lucru, că sunt acționar care poate beneficia de dividende: în statut ori în altă parte? Dacă S.A. va iniția procedura de schimbare/modificare a statutului, eu pot să benefeciez de dividente retroactiv? Sunt la curent că există termen de prescipție de 3 ani, dacă eu sunt de vină că nu am primit dividende.
Nu am fost invitat la adunarea generală a acţionarilor ultimii 7-8 ani, după ce au intervenit schimbari în societe, în special în conducerea societății. Înainte eram invitat cu regularitate. Știu că metoda de notificare e indicată în statut - prin Monitorul Oficial sau S.A. trebuie să se ocupe de aceasta.
Vă mulțumesc anticipat!