Societatea pe actiuni care nu este Entitate de interes public e obligata sa respecte prevederile Regulamentului cu privire la dezvaluirea informatiei?

11 mai 2018 16

Conform art. 2 alin. (2) din Legea privind SA, societatea este obligată să dezvăluie public informaţia, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul în care corespunde unuia din următoarele criterii:
a) are capital social în mărime de cel puţin 500.000 lei şi un număr de 50 şi mai mulţi acţionari, împreună cu acţionarii reprezentaţi de deţinătorul nominal;
b) valorile mobiliare ale societăţii se cotează pe piaţa bursieră;
c) este bancă comercială, companie de asigurare, fond de investiţii, fond nestatal de pensii, societate pe acţiuni în proces de privatizare sau societate pe acţiuni care a plasat public valori mobiliare în perioada de circulaţie a acestora;
d) este o societate pe acţiuni alta decât cele enumerate la lit.a)–c) şi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, este calificată ca entitate de interes public.

Conform art.118 lit. c) al Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind piata de capital, prevederile capitolului VI (ce tine de dezvaluirea informatiei) nu se aplica emitentilor care nu sunt entitati de interes public (EIP). Dar Regulamentul „Cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare”, aprobat prin Hotărîrea CNPF nr.7/11 din 12.02.2016, (vezi pct.2 alin.3)) prevede deja si modul de dezvaluire a informatiei de catre emitentul ale carui valori mobiliare se tranzactioneaza in afara pietei reglementate si sau/MTF (adica simple societati pe actiuni care nu sunt nici EIP, nici nu tranzactioneaza pe piata reglementata sau MTF).

Intrebarea e pe cat de legala e aceasta prevedere si daca micile SA trebuie intr-adevar sa respecte prevederile acestui regulament (adica sa prezinte CNPF formularul 10 cu bilantul anexat), daca Legea privind SA si Legea privind piata de capital nu prevede obligatia dezvaluirii informatiei de catre SA care nu sunt EIP si care nu tranzactioneaza valorile mobiliare. Cum poate hotarirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare sa contina reglementari care nu sunt in Legile privind SA si piata de capital?

Multumesc anticipat pentru receptivitate si raspuns.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Bina ziua.
Pentru asemenea întrebări, agenții economici urmeaza sa angajeze un jurist în cadrul companiei.

7 septembrie 2018