Societati

10 martie 2019 30

Întrebare: În cazul unei persoane juridice A, care desfășoară activități economice, 99% din acțiunile acesteia erau deținute de o fundație B (cu personalitate juridică) care nu exercita o activitate economică. B nu a adoptat nicio decizie formală de gestiune în ceea ce privește persoana juridică A. În condițiile în care B era o fundație, nu desfășura activități economice și nu adoptase nicio decizie formală de gestiune, se poate sau nu considera că A și B formau o singură întreprindere?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Buna,

Nu. Aceasta deoarece, una este fundație, iar cealaltă un SA/SRL, B - fundația fiind la A - acționar/asociat la cea de a doua persoană juridică, fiecare dintre acestea având propriul act de constituire, organe de conducere, etc.

Atrageți atenția ce prevede mai jos Legea cu privire la fundații
... mai detaliat Articolul 20. Drepturile fundaţiei
În corespundere cu scopurile sale statutare, fundaţia este în drept:
a) să susţină material activitatea persoanelor fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.4 din prezenta lege;
b) să difuzeze liber informaţii despre activitatea sa;
c) să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
d) să desfăşoare activitate editorială în scopul propagării activităţii sale;
e) să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară desfăşurării activităţii sale statutare;
f) să înfiinţeze filiale şi reprezentanţe;
g) să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de cooperare tehnico-ştiinţifică, economică, financiară şi de producţie, executare de lucrări şi prestare de servicii în vederea realizării scopurilor statutare;
h) să efectueze cercetări ştiinţifice şi de proiectare;
i) să contribuie la promovarea liberă a iniţiativelor cu caracter cultural şi educativ provenite de la persoane fizice sau juridice, precum şi a iniţiativelor în domeniul ştiinţelor sociale, economiei, organelor de informare în masă, administraţiei publice, în alte domenii ale ştiinţei, artei şi culturii;
j) să elaboreze şi să finanţeze programe specifice pentru instruirea şi specializarea în ţară sau în străinătate a cetăţenilor, indiferent de categoria socială şi nivelul de calificare, prin acordarea de burse, ajutoare financiare, tehnologii etc.;
k) să dezvolte relaţiile în domeniul culturii, învăţămîntului şi ştiinţei dintre Republica Moldova şi alte ţări pe baza schimbului liber de idei şi informaţii în spiritul democraţiei şi libertăţii;
l) să încurajeze şi să sprijine material dezvoltarea organelor de informare în masă şi activitatea educativă prin organizarea de simpozioane, conferinţe şi expoziţii atît în Republica Moldova, cît şi în străinătate;
m) să susţină instituţiile publice, obşteşti şi private necomerciale, universităţile şi şcolile din Republica Moldova.

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311692&lang=1

10 martie 2019

Merci!

10 martie 2019