Solicit duplicatul carnetului de muncă

2 august 2019 8

Am activat în perioada 1988-2002 într-o instituție medicală. La momentul eliberarii din serviciu nu am luat carnetul de muncă. Acum aș vrea să-l iau, dar nu este, s-a pierdut și registrul unde se înregistrează carnetele de muncă lipsește pentru acastă perioadă. La solicitatrea duplicatului carnetului de muncă mi s-a răspuns că nu au în baza la ce să-mi elibereze actul solicitat. Ce pot întreprinde în acest caz? Mulțumesc.