Solicitarea actelor cu privire la mijloacele tehnice

25 martie 2021 10

Salutare, stimați juriști. Conform pct. 14'1 (prim) din RCR (HG357/2009) "Conducătorul de vehicul oprit pentru verificare de către agentul de circulaţie are dreptul: d) să facă cunoştinţă cu probele ce dovedesc faptul încălcării legislaţiei, inclusiv cele constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate".
Rog să răspundeți dacă se permite șoferilor să solicite actele/documentația pe mijloacele tehnice, conform Ordinelor MAI, PML-urilor de utilizare agenții constatatori păstrează copii a buletinelor de verificare, certificatul de utilizare la bordul mașinii.
Având în vedere că multe mijloace sunt din anii 2007-2010, certificatele lor sunt expirate și sunt într-o stare dezastruoasă chiar și sigiliile sunt distruse, constatarea contravențiilor cu astfel de mijloace e contrară procedurilor și e abuzivă. Merci, sper că am ajutat pe cineva cu acest subiect.