Soluţionarea prealabilă a litigiului pe cale extrajuduciară

10 mai 2023 22

Bună ziua. Am instalat o uşă nouă la apartament care se deschide în exterior. Vecinul mi-a trimis o notificare în sensul art. 166 alin. 2 lit. h) din Codul de procedură civilă, în care a menționat că este deranjat de acest fapt, ășa instalată de mine îi creiază incomodităţi. Prin urmare, îmi cere să reinstalez uşa în aşa fel încât să se deschidă în interior și susține că așa este prevăzut de documentaţia tehnică a blocului. Cu toate acestea, nu a prezentat niciun document care ar confirma cele de mai sus. Cum pot să-l informez în scris să prezinte documentele confirmatorii? Dacă faptul invocat în notificare se confirmă de documentația tehnică, sunt gata să efectuez lucrările de reinstalare.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună. Transmiteți o cerere scrisă prin care solicitați prezentarea actelor care confirmă pretenția acestuia (prin Poșta Moldovei, păstrând avizul de recepție).

10 mai 2023