Șomaj tehnic

11 iulie 2019 6

Dacă compania oferă șomaj tehnic angajaților (nu este materie primă ), această perioadă de șomaj intră în calculul vechimii în muncă care dă dreptul la concediu de odihnă anual?