Сontract de donatie a casei

25 ianuarie 2021 33

Ce documente sunt necesare pentru a putea face donatia casei pe numele unei nepoata, daca ea se afla in America? In Moldova se afla un frate de-al ei. Se poate face o procura sau ce fel de documente? Va multumesc!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Anatolie Ceban
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere

Bună ziua Elena ! Pentru a dona casa nepoatei Dvs, aveți nevoie de actele Dvs de identitate, actele pe bunul imobil (cu o cotă parte de 100% sau 1.0), de copia autentificată a actului de identitate a nepoatei, cu care să mergeți la cel mai apropiat notar din zona Dvs.... mai detaliat De ce acte o să mai aveți nevoie o să vă explice notarul.

Articolul 1201 Cod Civil. Obligația notarului de informare precontractuală

Dacă obiect al donației este un bun imobil cu destinație locativă, notarul care autentifică contractul de donație este obligat, înainte de încheierea contractului:

a) să îi transmită donatorului persoană fizică, contra semnătură, informația pe suport de hîrtie, redactată într-un limbaj simplu și inteligibil, într-o limbă în care donatorul poate comunica, că donatarul nu poartă, în baza contractului de donație, nicio obligație de întreținere a donatorului și nu are nicio obligație de a asigura donatorului spațiu locativ, cu excepția cazului în care o asemenea sarcină s-a stipulat în contractul de donație;

b) să îi explice donatorului persoană fizică, într-o limbă în care acesta poate comunica, informația transmisă conform lit. a).

26 ianuarie 2021
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere

Aveți nevoie de o procură obligatoriu, dacă persoana căreia îi donați nu este în țară.

29 ianuarie 2021