Sora sau copii?

21 ianuarie 2018 504

Buna ziua! Tata a decedat recent, sintem 3 frati si mama separata de tata (cu toate ca au trait mult timp impreuna dupa divort). Am fost informati de sora tatalui pe un ton amenintator ca ea are testament pe numele ei. Nu ni s-a prezentat niciun act! Din contra, ea a pus mana pe toate actele decedatului. Cum sa procedan in asa caz? Cine are dreptul si prioritate la mostenire?

Jurist comments 2

Download discussion
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna Dle Vlad,
În cazul în care există un testament prin care tatăl Dvs. a testat toată averea sa unei anumite persoane atunci această persoană va moșteni bunurile pe care le-a lăsat moștenire tatăl.
Prin testament, testatorul poate lăsa moștenire toate bunurile sale sau doar o parte din ele uneia sau mai... mai detaliat multor persoane care sunt indicate în testament.

Articolul 1449. Testamentul
(1) Testamentul este un act juridic solemn, unilateral, revocabil şi personal prin care testatorul dispune cu titlu gratuit, pentru momentul încetării sale din viaţă, de toate bunurile sale sau de o parte din ele.
(2) Testator poate fi doar persoana cu capacitate de exerciţiu.
(3) Nu se permite întocmirea testamentului prin reprezentant.

Articolul 1450. Determinarea cotei succesorale de către testator
(1) Testatorul poate determina în testament cotele succesorale pentru moştenitorii menţionaţi în el sau poate indica în mod concret cărui moştenitor ce parte din patrimoniu îi va trece în proprietate. Dacă în testament nu există astfel de indicaţii, patrimoniul succesoral se împarte egal între moştenitori.
(2) Dacă în testament sînt menţionaţi cîţiva moştenitori, dar este stabilită cotă succesorală numai unuia dintre ei, ceilalţi moştenesc în părţi egale patrimoniul rămas.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325085

În cazul în care nu există un testament, la succesiune sunt chemați în primul rând moștenitorii legali de gradul I (copiii).
Pentru a afla dacă există sau nu un testament este suficient ca unul dintre acești copii să meargă la un notar din sectorul unde a locuit defunctul, îii explicați situația notarului și aceasta deja o să verifice dacă există sau nu un testament.
Aveți necesitate de următoarele acte în original:
- certificatul de deces al tatălui;
- buletinul de identitate;
- certificatul de naștere (care confirmă legătura de rudenie cu defunctul).

21 ianuarie 2018
Irina Burac-Mihalachi
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Neaparat mergeti la notar si tineti cont de termenul de 6 luni din data decesului, care nu trebuie depasit!

21 ianuarie 2018