Sotia a plecat de acasa de 4 luni si de atunci doar eu am grija de copii

11 mai 2023 36

Buna. Sunt in proces de divort, instanta inca nu s-a pronuntat. Mai avem o sedinta la sfarsitul.lunii mai. Sotia a plecat de acasa de 4 luni si de atunci copiii sunt exclusiv in grija si la intretinerea mea. Am confirmare de la primarie ca copiii sunt cu mine. Are dreptul comisia multidisciplinara sa decida cu cine sa stea copiii, daca judecata inca nu a pronuntat decizia?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Domiciliul copiilor în urma divorţului se stabileşte de către părinţi. În caz cînd părinţii nu au ajuns la numitor comun şi ambii solicită ca domiciliul copiilor să fie cu ei, Instanţa de judecată decide prin hotărîre cu cine vor domicilia copiii dar pentru a decide solicită avizul autorităţii tutelare... mai detaliat de la domiciliul părinţilor.

Codul familiei prevede:
Articolul 63. Domiciliul copilului minor

(1) În cazul cînd părinţii locuiesc separat, domiciliul copilului care nu a atins vîrsta de 14 ani se determină prin acordul părinţilor.

(11) În cazul în care părinții locuiesc separat, copilul care a atins vârsta de 14 ani alege cu care dintre părinți vrea să locuiască. Dacă acesta refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul copilului se stabilește prin acordul părinților.

(2) Dacă lipsește acordul părinților cu privire la stabilirea domiciliului copilului, iar copilul care a împlinit vârsta de 14 ani refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul minorului se stabilește de către instanța de judecată, ținând cont de interesele și opinia copilului, în conformitate cu vârsta și gradul său de maturitate. În acest caz, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.)

(3) La determinarea domiciliului copilului minor, instanţa judecătoreasă va cere şi avizul autorităţii tutelare teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi, în care va conține, după caz, și informația disponibilă privind actele de violență în această familie și persoana agresorului familial.

[Art.63 al.(3) modificat prin LP316 din 17.11.22, MO394-400/09.12.22 art.737; în vigoare 09.01.23]

(4) În cazul în care lipsește acordul părinților cu privire la stabilirea domiciliului copilului, până la stabilirea acestuia de către instanța de judecată, domiciliul copilului este considerat domiciliul părintelui cu care acesta locuiește permanent.

(5) În cazul indicat la alin. (4), părintele care locuiește separat de copil are dreptul să petreacă timpul cu copilul la domiciliul său, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului, luându-se în considerație vârsta copilului, proximitatea domiciliului părintelui care locuiește separat, frecventarea studiilor/participarea la activități extrașcolare, conform unui program stabilit de autoritatea tutelară teritorială.

12 mai 2023