Sotia vrea sa ia copiii peste hotare dupa divort

14 ianuarie 2023 58

Buna ziua. Cu sotia avem 2 copii: unul de 9 si altul 17 ani. Eu lucrez peste hotare, ea statea acasa cu copiii. Recent si-a gasit un alt barbat, din Romania, este insarcinata de la el si mi-a spus ca vrea sa divortam. Ea de asemenea doreste sa se mute la noul ei iubit in Romania si sa ia copiii mei cu ea. Copiii, insa, nu vor sa plece in Romania. Care sunt sansele mele de castig in judecata ca sa pastrez copiii in Moldova? Eu pot lasa copii acasa cu parintii mei. Avem apartament impreuna. Mersi.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Victor.
Șansele de a rămîne copii cu dumneavoastră sunt mari în cazul în care copii într-adevăr doresc să rămînă cu dumneavoastră.
Copilul de 17 ani singur va decide cu cine va rămîne iar cel de 9 ani va decide judecata cu cine va rămîne.
Unica dificultate e lipsa dumneavoastră, or în... mai detaliat lipsa dumneavoastră va trebui de instituit tutela asupra copiilor de către bunici și asta e o procedură specifică unde mama copiilor poate să intervină.

Codul familiei prevede următoarel:
Articolul 63. Domiciliul copilului minor

(1) În cazul cînd părinţii locuiesc separat, domiciliul copilului care nu a atins vîrsta de 14 ani se determină prin acordul părinţilor.

(11) În cazul în care părinții locuiesc separat, copilul care a atins vârsta de 14 ani alege cu care dintre părinți vrea să locuiască. Dacă acesta refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul copilului se stabilește prin acordul părinților.

(2) Dacă lipsește acordul părinților cu privire la stabilirea domiciliului copilului, iar copilul care a împlinit vârsta de 14 ani refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul minorului se stabilește de către instanța de judecată, ținând cont de interesele și opinia copilului, în conformitate cu vârsta și gradul său de maturitate. În acest caz, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.)

(3) La determinarea domiciliului copilului minor, instanţa judecătoreasă va cere şi avizul autorităţii tutelare teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi, în care va conține, după caz, și informația disponibilă privind actele de violență în această familie și persoana agresorului familial.

15 ianuarie 2023