Soțul meu este în arest preventiv

25 februarie 2023 129

Bună ziua. Soțul meu este în arest preventiv la Chișinău pentru trafic de migranți. Puteți să-l ajutați? Cât costa serviciile unui avocat? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 9

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Marina, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul penal pe cazul DVS, da suntți
n drept să angajași un avocat plătit de DVS, dar scăpare nu are. Eu sunt sincer, infacțiunea e gravă, tot depinde pe ce aliniat trece soțul, o să fie normal un avocat din oficiu,... mai detaliat dar nici acesta n-o să vă garanteze. DVS puteți apela la viberul meu de pe lefonul 37368669950 și noi vom discuta Articolul 165. Traficul de fiinţe umane

(1) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane adulte, cu sau fără consimţămîntul acesteia, în scopul exploatării sexuale comerciale sau necomerciale, al exploatării prin muncă sau servicii forţate, al practicării cerşetoriei, al însuşirii ajutoarelor, indemnizaţiilor sau prestaţiilor sociale, al folosirii ilegale în testări sau experimente medicale ori ştiinţifice, al exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, al folosirii în conflicte armate ori în activităţi criminale, al prelevării organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor umane, precum şi al folosirii femeii în calitate de mamă-surogat ori în scop de reproducere, săvîrşită prin:

a) aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori cu ameninţarea aplicării violenţei;

b) răpire;

c) sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor;

d) ţinerea în servitute, în scopul întoarcerii unei datorii;

e) ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor persoane fizice sau juridice;

f) înşelăciune;

g) abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare ori primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţămîntul unei persoane care deţine controlul asupra altei persoane,

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite:

a) de către o persoană care anterior a săvîrşit o faptă prevăzută la alin.(1);

b) asupra a două sau mai multor persoane;

c) asupra unei femei gravide;

d) de două sau mai multe persoane;

e) de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional;

f) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau psihică a persoanei;

g) cu deosebită cruzime pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenţei fizice, a armei,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):

a) săvîrşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

a1) însoțite de contaminarea cu o boală venerică sau cu maladia SIDA;

b) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o boală psihică a persoanei, cu decesul ori sinuciderea acesteia,

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Victima traficului de fiinţe umane este absolvită de răspundere penală pentru infracţiunile săvîrşite de ea în legătură cu această calitate procesuală.

25 februarie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

D-na Marina, eu nu sunt avocat, dar cunosc foarte bine legislația penală și pot să vă îndrumez ce și cum, bine.

25 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună seara. Nu vă îngrijorați, la orice problemă este o soluție.
Un avocat poate să vă ajute să îi dovedească nevinovăția sau să identifice circumstanțe pentru a-i atenua răspunderea și a-i micșora pedeapsa.

25 februarie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

D-na Tatiana, care micșorarea pedepsei, dacă al. 1 art. 165 CP prevede o sancțiune de la 6-12 ani inchisoare. Dacă a fost prins în flagrant, e caput.

25 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Dl Mihail, sper că cunoașteți că identificarea circumstanțelor atenuante ajută la atenuarea pedepsei, în sensul că dacă există probe temeinice care demonstrează vinovăția, rolul avocatului este de a identifica aceste circumstanțe și de a le argumenta corespunzător.
Trebuie să analizați cauza în ansamblu și să luați în calcul fiecare detaliu și... mai detaliat fiecare prevedere legală în favoarea persoanei.
Vă recomand să studiați normele enunțate infra.

Articolul 78. Efectele circumstanţelor atenuante şi agravante
(1) În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante la săvîrşirea infracţiunii, pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează:
a) dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod este mai mic de 10 ani, pedeapsa poate fi redusă pînă la acest minim;
b) dacă se aplică amenda, aceasta se poate coborî pînă la limita de jos;
c) dacă pentru infracţiunea săvîrşită se prevede detenţiune pe viaţă, aceasta se înlocuieşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani.
(2)În cazul în care instanţa de judecată constată circumstanţe atenuante la săvîrşirea infracţiunii, pedeapsa complementară, prevăzută de lege pentru infracţiunea săvîrşită, poate fi înlăturată.
(3) În cazul în care există circumstanţe agravante se poate aplica pedeapsa maximă prevăzută la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod.
(4) În caz de concurs al circumstanţelor agravante şi celor atenuante, coborîrea pedepsei pînă la minimul sau ridicarea ei pînă la maximul prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod nu este obligatorie.
(5) Dacă există circumstanţe atenuante excepţionale, pedeapsa poate fi aplicată conform prevederilor art.79.

Articolul 79. Aplicarea pedepsei mai blînde decît cea
prevăzută de lege
(1) Ţinînd cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de scopul şi motivele faptei, de rolul vinovatului în săvîrşirea infracţiunii, de comportarea lui în timpul şi după consumarea infracţiunii, de alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi de contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvîrşite în grup la descoperirea acesteia, instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracţiunea respectivă, sau una mai blîndă, de altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie. Minoratul persoanei care a săvîrşit infracţiunea se consideră circumstanţă excepţională.

25 februarie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

D-na Tatiana, argumentele invocate de DVS în țara noastră nu are valuare, mai ales instanța de judecată n-o să miargă contra procurorului, rolul avocatului e pe al doilea loc, parcă nici nu este auzit. Acest lucru nu merge nici în Curtea de Apel Chișinău, în instanța dată judecătorii sunt muți... mai detaliat și orbi. Tot ce propuni DVS asta e o metodă de a scoate bani ( dolari sau euro ) din rudele cleentului, alte bancnote avocații nu recunosc. Eu am o prectică bogată de viață, n-am văzut să lucreze avocatul în lei, avocatul îă stă rău, când îi propui așa ceva. Argumentele indicate de DVS ( art. 78,79 CP ) nu sunt veritabile, e o metodă de a estorca bani din cleent. Eu sunt realist, dar nu pesemist, bine.

25 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Nu înțeleg cum sunteți jurisconsult și activați în sistemul justiției dacă aveți asemenea părere.
Nu puteți cunoaște ce valori au persoanele.
Dacă nu sunteți avocat, nu înțeleg ce practică puteți invoca.
Instanța e imparțială și e obligată să ia în calcul circumstanțele atenuante, lucru care și se întâmplă în practica.
După părerea Dvs,... mai detaliat fără a cunoaște persoana și circumstațele cauzei, menționați că e “fără scăpare” și că nu e posibil nimic de făcut.

În fine, fiecare persoană are dreptul la opinie.
O seară frumoasă!

25 februarie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

atrageți atenția că doamna a indicat trafic de migranți - posibil organizarea migrației ilegale, nu art.165, Cod Penal dar art.362/1, Cod Penal.......nu speriați doamna............

25 februarie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Da, dl. Sergiu, eu recunosc greșala mea, întradevăr e art. 362/1 CP și nu art.165 CP, dar o întrebare delicată sancțiunea articului menționat nu permite arestarea persoanei, fiindcă e o infracțiun e mai puțin gravă pentru așa infracțiune instanța nu dă mandat de arest, dacă vinovatul n-o să încerce să... mai detaliat se ascundă. De dorit să aibă un avocat bun sau normal, care să dee dovadă, că corespunde numirea de avocat.

26 februarie 2023