Sotul nu achita toata suma pentru intretinerea fiicei

6 iulie 2017 66

Sotui are datorii, im trimite cite 200 lei - 300lei. Executorul spune ca nu poate face nimic, el nu are nimic, nici casa, nici nu lucreaza oficial. Ce pot face in asa caz? Are datorie peste 30.000 lei.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună Ziua Viorica,

Dacă părintele continuă să se eschiveze de la plată, urmează măsurile coercitive. De menționat, că potrivit Codului Familiei, eschivarea de la plata pensiei de întreținere este un motiv pentru decădere din drepturile părintești. ( Acesta este un prim răspuns dar care nu vă aduce careva beneficii )

O... mai detaliat altă posibilitate ar fi să aflați unde lucrează neoficial printr-un material probatoriu ( martori etc ) și să anunțați executorul judecătores pentru a întreprinde măsuri, aceasta fiind o obligație a executorului potrivit Codului de executare, să constate, la cererea persoanei interesate, fapte şi stări de fapt;
Mai apoi după posibilități să să sechestreze, să ridice, să depoziteze, să administreze şi să vîndă bunurile sechestrate în procesul de executare, precum şi bunurile gajate;
urmărească mijloacele băneşti ale debitorului (atît în numerar, cît şi de pe conturile lui bancare) şi veniturile lui (salariul, pensia, bursa, alte venituri) şi să exercite controlul asupra corectitudinii în executarea indicaţiilor sale privind urmărirea mijloacelor băneşti şi a veniturilor debitorului;
să urmărească mijloacele băneşti şi bunurile debitorului care se află la terţi, inclusiv în instituţii financiare;

6 iulie 2017