Sotul raspunde pentru datoriile sotiei pana la casatorie?

13 iulie 2017 80

Daca am luat un credit si nu lam akitat inainte de a ma casatori din cauza ka am avut probleme ku sanatatea, acuma m-am casatorit, sotul lukreaza oficial, el risca sa ramina fara salariu? El nu a semnat nikaeri?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Nu răspunde. Dacă obligaţia este asumată până la căsătorie, ea este obligaţie personală.

CODUL FAMILIEI
Articolul 24. Urmărirea bunurilor soţilor
(1) Fiecare soţ răspunde pentru obligaţiile proprii cu bunurile proprietate personală şi cu cota-parte din proprietatea în devălmăşie, care poate fi determinată de către instanţa judecătorească la cererea creditorului.
(2) Soţii... mai detaliat răspund cu întreg patrimoniul lor pentru obligaţiile care au fost asumate în interesul familiei, fie şi numai de unul dintre ei, precum şi pentru repararea prejudiciului cauzat ca urmare a săvîrşirii de către ei a unei infracţiuni, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soţilor.

13 iulie 2017