Spațiu comercial la parterul unui bloc

28 iunie 2024 3

Bună ziua. Se vinde un apartament la parterul unui bloc, care este preconizat să fie ca spațiu comercial. Are intrare separată, dar teritoriul blocului este îngrădit cu gard, poartă cu cod, în curte imediat lângă acel apartament este situat terenul de joacă. Ce documente ar trebui să dețină vânzătorul ca să pot folosi apartamentul ca spațiu comercial? Voi avea nevoie de acordul locatarilor ca să-l pot utiliza în acest scop? Suntem într-o curte cu ei, ieșim toți pe o poartă și terenul de joacă pentru copiii este amplasat lângă apartament.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua, Maria! Conform Legii nr. 75 din 30-04-2015 cu privire la locuinţe:
Trecerea locuinţelor proprietate privată în categoria încăperilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţă se efectuează la decizia proprietarului (în cazul unui proprietar) ori, după caz, cu acceptul proprietarilor locuinţelor (în cazul mai multor proprietari în blocul... mai detaliat locativ) în condiţiile alin. (4).
(4) În blocurile locative cu apartamente proprietate privată, trecerea locuințelor în categoria încăperilor cu altă destinație decât cea de locuință se efectuează cu acordul prealabil, în formă scrisă, al cel puțin două treimi din totalitatea proprietarilor de apartamente și încăperi cu altă destinație decât cea de locuință, inclusiv al tuturor proprietarilor de apartamente și încăperi cu altă destinație decât cea de locuință cu care se învecinează imediat, pe plan orizontal și vertical, locuința respectivă.
Lucrările de reconstrucţie se efectuează în conformitate cu legislaţia, în baza certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire.


(5) Trecerea locuinţelor în categoria încăperilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţă se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu legislaţia privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.

Articolul 56. Controlul asupra reconstrucției încăperilor. Finalizarea lucrărilor de reconstrucție

(1) Controlul respectării documentației de proiect pentru lucrările de reconstrucție și a condițiilor prevăzute în autorizația de construire pentru execuția lucrărilor respective este pus în sarcina proprietarilor și a administratorului/gestionarului, precum și a autorităților administrației publice locale.

(2) În cazul în care lucrările de reconstrucție afectează structura de rezistență a construcției, controlul indicat la alin. (1) se efectuează de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, în baza solicitării autorității administrației publice locale.

(3) Finalizarea lucrărilor de reconstrucție se confirmă prin procesul-verbal de recepție corespunzător. La recepția lucrărilor de reconstrucție, inițiatorul lucrărilor respective invită, în mod obligatoriu, reprezentantul administratorului/gestionarului blocului locativ în care a fost efectuată reconstrucția încăperii.

(4) Procesul-verbal de recepție se prezintă organului cadastral teritorial pentru efectuarea modificărilor respective în Registrul bunurilor imobile.

Dacă aveți nevoie de suport juridic, mă puteți contacta la nr. 068769517.

2 iulie 2024