Spor la salariu pentru cadrele didactice

16 noiembrie 2022 20

Buna ziua. Conform Legii nr. 270 din 2018, profesorii trebuie să primească un spor pentru diriginție și controlul caietelor după numărul de elevi..Are dreptul managerul instituției să reducă această sumă? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Bună ziua Doamna Lidia.
Potrivit prevederilor art.10 alin. 1) lit.b) din Lgea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, ”Salariul lunar al personalului din unitățile bugetare pentru activitatea desfășurată pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege este constituit din: partea variabilă, care cuprinde sporuri cu caracter... mai detaliat specific.”
Potrivit art. 17 din aceiași lege, (1) Personalul din unitățile bugetare beneficiază, după caz, de sporuri specifice grupului ocupațional sau categoriei de personal în modul stabilit de Guvern. (2) Suma anuală a sporurilor cu caracter specific incluse în partea variabilă a salariului lunar nu va depăși pentru personalul din domeniile învățământului, cercetării, culturii, tineretului, sportului, asistenței sociale – 10% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;

Potrivit Regulamentului cu privire la tipurile şi modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018
1. Personalul din unitățile bugetare beneficiază, după caz, de sporuri specifice grupului ocupațional sau categoriei de personal.
3. Sporurile cu caracter specific se acordă personalului pentru compensarea efortului depus sau a riscului asumat în condițiile specifice de activitate prevăzute de prezentul Regulament, pentru timpul lucrat în aceste condiții.
4. Funcțiile concrete pentru care se acordă sporurile, gradul de pericol/condițiile de activitate, mărimea concretă a procentului, precum şi normele de acordare se stabilesc prin actul normativ cu caracter intern al conducătorului autorității.
8. Pentru personalul din domeniul învățămîntului şi cercetării, sporuri cu caracter specific se acordă pentru:
3) cadrele didactice care asigură dirigenția claselor, controlul lucrărilor scrise, administrarea cabinetelor;

Suplimentar recomandările Ministerului Educației, culturii și cercetării al RM nr. 03/1-09/27 din 03.01.19 http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/files/Circulara%20MECC.pdf vin cu unele precizări și recomandări în special pentru elaborarea și aprobarea Regulamentului intern cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific.

Din aceste prevederi rezultă că sporul pentru cadrele didactice care asigură dirigenția claselor, controlul lucrărilor scrise, administrarea cabinetelor este un drept de care beneficiază aceste persoane și nu este acordat la discreția managerilor. Dumneavoastră pentru a beneficia de aceste sporuri solicitați de la manager Regulamentul de acordare a acestor sporuri și o să vedeți cum, cît, cui se achită aceste sporuri și veți vedea că managerul e obligat să achite aceste sporuri. Or argumentul că nu mai sunt bani în bugetul instituției nu este plauzibilă pentru că la elaborarea Regulamentului intern cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific deja au fost luate în calcul limitele disponibile de bani.

17 noiembrie 2022