Spuneti va rog mult

16 decembrie 2017 38

Sunt o mama care scresc de una singura copilul si copiii se afla in Rusia, tatal este rus, mama moldoveanca, iar copilul e in familia tatalui. Poate mama sa faca certificat moldovenesc fara tata? Mama copilului nu e inscrisa cu tatal copilului.

Jurist comments 2

Download discussion
Alexandru Ţurcan
  • Avocat
  • Dreptul afacerilor

Статья 12. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению
1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на день рождения ребенка:
а) оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство Российской Федерации (независимо от места рождения ребенка);
б) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является лицом без... mai detaliat гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка);
в) один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации либо если в ином случае он станет лицом без гражданства;
г) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на территории Российской Федерации, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации, а государство, гражданами которого являются его родители или единственный его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство.
(п. "г" в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 151-ФЗ)

2. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации и родители которого неизвестны, становится гражданином Российской Федерации в случае, если родители не объявятся в течение шести месяцев со дня его обнаружения.
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221456&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7936148253089719#0

20 decembrie 2017
Alexandru Ţurcan
  • Avocat
  • Dreptul afacerilor

Articolul 11. Dobîndirea cetăţeniei prin naştere
(1) Este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul:
a) născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova;
b) născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi apatrizi;
... mai detaliat c) născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi care au cetăţenia unui alt stat sau unul dintre care este apatrid, iar celălalt cetăţean străin.
http://lex.justice.md/md/311522/

20 decembrie 2017