SRL cu 4 asociați în proces judiciar

12 februarie 2023 40

Buna! În 2015 împreună cu încă 3 prieteni am înființat o întreprindere (SRL, fiecare fondator deținând o cotă-parte de 25%). După 2 ani, 3 din noi am decis să plecam și sa lăsăm SRL totalmente delui de-al 4-lea cofondator (doar verbal), care era și este până în prezent administrator. De atunci nu ne-am interesat de treburile SRL, dar nici nu am întreprins nimic ca să nu mai figurăm în calitare de asociați. Acum, 6 ani mai târziu, am primit o scrisoare din judecată, de la un client al SRL. Aparent, administratorul (al 4-lea asociat) nu și-a onorat obligațiile și nu a achitat impozite. Avem următoarele întrebări:
1) Putem scrie o declarație în care să confirmăm că în toți acești ani doar 1 persoană (administratorul) a gestionat SRL și toată vina îi aparține lui (el este de acord), iar restul asociaților să nu mai figureze în proces?
2) Putem transmite cotele noastre părți administratorului în timp ce merge procesul?
Multumesc.

Comentariile juriștilor 9

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua!
Din câte am înțeles este vorba despre un proces civil de încasare a datoriei de la SRL. În acest caz, puteți vinde cota parte administratorului/asociatului fără restricții.

Referitor la vânzarea părții sociale, Legea cu privire la SRL prevede:
Articolul 25. Înstrăinarea/dobîndirea părții sociale

(1) Partea socială sau o fracțiune a părții sociale... mai detaliat poate fi înstrăinată liber persoanei afiliate asociatului, celorlalți asociați și societății, dacă actul de constituire nu prevede altfel.(4) Asociatul care intenţionează să vîndă parţial sau integral partea socială transmite o ofertă scrisă administratorului societăţii. Acesta aduce oferta la cunoştinţa tuturor asociaţilor în termen de 15 zile de la data transmiterii.

(5) Asociaţii trebuie să-şi formuleze în scris acceptarea şi să o transmită administratorului în termen de 15 zile de la data primirii ofertei. Asociatul indică mărimea fracţiunii din partea socială pe care intenţionează să o dobîndească.

(6) Dacă există mai mulţi solicitanţi, fiecare dobîndeşte o fracţiune a părţii sociale în mărimea solicitată. În cazul dezacordului dintre ei, partea socială se distribuie proporţional părţii sociale deţinute de fiecare solicitant.

(7) Dacă, în termen de 30 de zile de la data transmiterii ofertei, asociaţii sau societatea nu au cumpărat partea socială, aceasta poate fi vîndută unui terţ la un preţ nu mai mic decît cel indicat în ofertă.
(9) Actul juridic de înstrăinare a părții sociale se încheie în formă scrisă.

13 februarie 2023

Buna Tatiana

Si in caz ca eu vind partea mea administratorului voi mai figura in proces si tras la raspundere?
Este un format de cerere anumita sau e in forma libera unde sa indic datele mele personale?

Multumesc mult pentru un raspuns detaliat.

13 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Cu privire la răspunderea asociaților SRL, legea prevede că:
Asociaţii nu răspund pentru obligaţiile societăţii, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Ei suportă riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii în limitele participaţiunii lor la capitalul social.

Articolul 44. Dreptul asociatului la informare, la control

... mai detaliat şi examinare

(1) Administratorul este obligat să prezinte neîntîrziat, la cererea oricărui asociat, informaţii privind activitatea societăţii şi să îi pună la dispoziţie registrele contabile şi alte documente ale societăţii.

(2) Orice asociat are dreptul la o copie a bilanţului anual.

(3) Asociatul are, de asemenea, dreptul să examineze bilanţul anual, luînd cunoştinţă de registrele contabile şi de alte documente ale societăţii de sine stătător sau cu ajutorul unui expert, să ceară explicaţii de la organele societăţii după prezentarea bilanţului anual.
Articolul 72. Obligaţiile administratorului

(1) Administratorul este obligat să gestioneze societatea astfel încît scopurile, pentru care aceasta a fost constituită, să fie realizate cît mai eficient.

(2) Administratorul este obligat să execute hotărîrile adunării generale a asociaţilor şi ale consiliului societăţii.

(3) Administratorul este obligat să ia parte la adunările generale ale asociaţilor şi la şedinţele consiliului societăţii.

(4) Administratorul asigură ţinerea contabilităţii societăţii, precum şi a registrelor societăţii prevăzute de lege şi de actul de constituire, şi informează asociaţii cu privire la starea de lucruri şi la gestiunea societăţii.

(5) În exercitarea atribuţiilor sale, administratorul va da dovadă de diligenţă şi loialitate.

(6) Administratorul este obligat să convoace adunarea generală a asociaţilor dacă valoarea activelor nete ale societăţii a devenit mai mică decît capitalul ei social.

(7) În cazul apariţiei indiciilor de insolvabilitate, administratorul este obligat să depună imediat, dar nu mai tîrziu decît la expirarea unei luni, cerere introductivă de intentare a procesului de insolvabilitate dacă asociaţii nu vor acoperi pierderile.

Articolul 76. Răspunderea administratorului

(1) Administratorul societăţii poartă răspundere materială deplină pentru prejudiciile cauzate de el societăţii, inclusiv prin plăţi ilegale făcute asociaţilor sau prin efectuarea ori neefectuarea de plăți ale dobânzilor sau altor venituri aferente obligațiunilor, cu încălcarea prevederilor prezentei legi, ale statutului societății sau ale hotărârii/deciziei cu privire la emisiunea obligațiunilor.

Drept urmare, administratorul este responsabil de gestionarea conformă a companiei și doar el poartă răspundere în cazul în care nu își îndeplinește această obligație.

E o idee bună să scrieți declarația menționată mai sus de DVS.

13 februarie 2023

Actul juridic de înstrăinare a părții sociale se încheie în formă scrisă.

Trebuie ulterior de-l inregistrat undeva?

13 februarie 2023

Imi puteti confirma sau nu.

Instanta ar putea trage la raspundere si cofondatorii (daca noi figuram in proces) sau doar administratorul?

13 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Ulterior, la ASP depuneți cerere de înregistrare a modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice şi în actul de constituire privind componența asociaților.

13 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Este necesar de studiat dosarul pentru a fi clară situația. Aici vă oferim un răspuns general, dar depinde deja de circumstanțele cauzei.

13 februarie 2023

Multumesc mult Tatiana
O zi buna

13 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Cu drag.
O zi frumoasă Vă doresc!
Dacă aveți nevoie de asistență juridică calificată, nu ezitați să apelați la nr. 068769517.

13 februarie 2023