SRL in Moldova, cont bancar străin

16 ianuarie 2021 55

Bună ziua. Vreau sa înregistrez un SRL având cont bancar la o banca din Belgia. Este posibil? Dacă da, cum statul vede cât am în banca și ce taxe trebuie sa platesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cristian Papanaga
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor

Andrei,

Da, e posibil. Totodată, SRL-ul trebuie să aibă cel puțin un cont deschis la o bancă din R.M. pentru diverse scopuri (ex. vărsarea capitalului social).

Vedeți prevederile legale relevante de mai jos din Legea privind reglementarea valutară și Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate.

Când vă referiți la taxe, ce... mai detaliat aveți în vedere? Dacă este stabilit un regim de impozitare diferit în funcție de existența conturilor deschise la o bancă nerezidentă, comisioanele de administrare sau altceva?

I. Legea privind reglementarea valutară

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121168&lang=ro#

Articolul 13. Operaţiuni în conturi curente şi în conturi de depozit la bănci licențiate/bănci nerezidente
[…]
(4) Deschiderea de către rezidenţi a conturilor curente şi a conturilor de depozit în străinătate la bănci nerezidente se efectuează cu autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(5).
Eliberarea de către Banca Naţională a Moldovei a autorizaţiilor respective se efectuează în cazurile stabilite de aceasta.
(5) Fără autorizare din partea Băncii Naţionale a Moldovei, rezidenţii pot deschide conturi curente şi conturi de depozit în străinătate la bănci nerezidente în cazul:
a) deschiderii de către băncile licenţiate a conturilor pe numele acestora, necesare pentru desfăşurarea activităţilor conform licenţei eliberate de Banca Națională a Moldovei;
b) deschiderii de către rezidenţi a conturilor destinate efectuării în străinătate a operaţiunilor aferente investiţiilor directe şi a operaţiunilor cu bunuri imobile, în cazul în care deschiderea acestor conturi de către investitori (pe numele lor) este obligatorie conform legislaţiei statului străin în care se efectuează operaţiunile;
c) deschiderii conturilor pe numele reprezentanţelor persoanelor juridice rezidente în scopul asigurării activităţii acestor reprezentanţe;
d) deschiderii conturilor de către persoanele fizice rezidente pentru perioada aflării lor temporare în străinătate;
e) deschiderii de către rezidenţi a conturilor de depozit de garanţie prevăzut la art. 12 alin. (3) lit. b), în cazul în care suma garanţiei nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor);
f) deschiderii de către rezidenţi a conturilor destinate efectuării operaţiunilor ce ţin de primirea împrumuturilor/creditelor/garanţiilor de la nerezidenţi, în cazul în care suma împrumutului/creditului/garanţiei nu depăşeşte 10000 de euro (sau echivalentul lor).

II. Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate

https://www.bnm.md/ro/content/regulamentului-privind-conturile-rezidentilor-strainatate-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr216-din

67. Rezidentul care a obţinut autorizaţia BNM este obligat să prezinte la Banca Naţională a Moldovei lunar, cel tîrziu la data de 20 a lunii următoare după luna gestionară, Raportul privind contul deschis în străinătate (în continuare - raport) conform formularului şi modului de completare a acestuia, indicate în anexa nr.5.

16 februarie 2021