SRL sau ÎI

29 iunie 2018 55

Buna! Doresc să deschid o firmă și am unele întrebări:
1) La ÎI răspunderea o voi purta doar cu patrimoniul personal sau al familiei? În cazul în care am viza de reședință în imobilul care este în proprietatea unuia din părinți, iar eu personal nu am în proprietate imobil, unități de transport, etc.;
2) Cunosc faptul că la SRL banii din contul curent nu pot fi transferați pe contul personal, dacă nu mă greșesc. Însă va fi nevoie, în cadrul activității firmei, să remunerez în numerar serviciile unor specialiști (p. fizice/cu patenta de întreprinzător) pe care nu îi pot angaja deoarece la diferite proiecte vor fi necesari diferiți specialiști. La ÎI am înțeles că nu e problemă de a transfera din cont curent pe card personal. Deci care e realitatea?

Acestea sunt principalele criterii de alegere a formei organizatorico-judidice. Mulțumesc anticipat!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Buna Nicolae,

1) Conform art. 14 Întreprinderea individuală sunt prevăzute următoarele:
1. Întreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sînt... mai detaliat interzise de legislaţie.
În agricultură există un singur tip de întreprindere individuală - gospodăria ţărănească (de fermier).
[Art.14 pct.1), al.2) introdus prin LP757 din 27.12.01, MO17/31.01.02 art. 58]
Întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual.
[Art.14 pct.1), al.3) introdus prin LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.279]
2. Întreprinderea individuală nu este persoană juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică întreprinzător individual. Patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile persoanele ale antreprenorului.
Antreprenorul-posesor al întreprinderii individuale poartă răspundere nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul său, exceptîndu-se acele bunuri care, conform legislaţiei în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.
Membrii familiei-posesori ai întreprinderii individuale poartă răspundere nelimitată solidară pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, exceptîndu-se acele bunuri care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.
[Art.14 pct.2) modificat prin LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.279]
3. Modul de constituire, înregistrare şi încetare a activităţii întreprinderilor individuale este reglementat de prezenta Lege şi de legislaţia civilă.
Particularităţile constituirii, înregistrării şi încetării activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) sînt reglementate de Legea nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier).
[Art.14 pct.3), alineat introdus prin LP757 din 27.12.01, MO17/31.01.02 art. 58]
[Art.14 pct.3), alineat abrogat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
4. Document de constituire a întreprinderii individuale este hotărîrea cu privire la înfiinţarea întreprinderii, semnată de către fondator (fondatori), incluzînd:
a) numele, prenumele (după caz, numele după tată), data naşterii, cetăţenia, domiciliul cetăţeanului-fondator (fondatorilor-membri ai familiei);
b) numele, prenumele (după caz, numele după tată), data naşterii, domociliul şefului (directorului) de întreprindere - în cazul în care acesta nu este fondator;
c) firma întreprinderii inclusiv abreviată;
d) sediul întreprinderii;
e) data înfiinţării întreprinderii;
f) genul (genurile) de activitate a întreprinderii;
g) condiţiile reorganizării şi lichidării întreprinderii.
În hotărîrea cu privire la înfiinţarea întreprinderii pot fi incluse şi alte prevederi care nu contravin legislaţiei în vigoare.
5. Firma întreprinderii individuale, inclusiv abreviată, trebuie să includă cuvintele "întreprindere individuală" sau "Î.I.", precum şi numele cel puţin a unui posesor.

2) Potrivit Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi Nr. 845 din 03.01.1992 la art. 3 alin. (3) se menționează: „Întreprinderea are dreptul de persoană juridică sau de persoană fizică, în conformitate cu prezenta Lege.
Întreprinderea-persoană juridică şi întreprinderea-persoană fizică au aceleaşi drepturi şi obligaţii, cu excepţia răspunderii patrimoniale pentru obligaţiile lor.”

Reieșind din cele menționate mai sus, trebuie să știți că în pofida faptului, că Î.I. are statut de persoană fizică și se prezintă în raporturile sale cu alte persoane ca fizică, aceasta dispune de un cod fiscal distinct de codul numeric personal al persoanei fizice.
De asemenea, băncile abordează Î.I. ca și persoană juridică, iar serviciile bancare oferite pentru ÎI sunt taxate ca pentru persoană juridică.
Prin urmare, ÎI va dispune de cont bancar distinct de cel al fondatorului, cont care va fi luat la evidență de către Serviciul Fiscal de Stat.

În acest context, atât banii pe care i-ar încasa un SRL, cât și un ÎI pentru serviciile prestate/bunurile vândute se transferă pe contul curent al SRL-ului sau la ÎI-ului.
Pentru mai mult detalii la efectuarea plăților în numerar de către SRL și ÎI către terțele persoane pentru serviciile acestora ar fi cazul să consultați un contabil, care vă va explica ce act trebuie de emis (dispoziție de plată, etc).

29 iunie 2018