Stabilirea domiciliului copiilor minori dupa divort

24 martie 2023 96

Buna ziua. Vreau să divortez, cauza fiind violenta si abuzul sotului. Ce acte sunt necesare sau ce trebuie sa fac ca dupa divort copii minori sa ramana cu mine? Cum demonstrez abuzurile pe care le comite sotul? Multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Pentru a demonstra violenţa adresaţivă cu sesizări la poliţie şi la autoritatea tutelară pantru a fi constatate aceste acţiuni violente.
Ulterior, autoritatea tutelară va veni ca intervenient în cadrul procesului de divorţ şi va prezenta avize pentru instanţă cu cine ar trebui să rămînă copii după divorţ.

25 martie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

dacă soțul nu pretinde ca, după desfacerea căsătoriei, copiii să rămână cu domiciliul cu tatăl, e de acord să rămână cu mama, atunci desfacerea căsătoriei poate avea loc și la organul stării civile dacă ambii soți se prezintă..........dacă unul din soți nu vrea să se prezinte la organul stării... mai detaliat civile pentru a da acordul la desfacerea căsătoriei, atunci prin instanța de judecată....se depune cerere de chemare în judecată, se anexează certificatul de căsătorie/duplicatul în original și copiile certificatului de naștere a copiilor, orice alte probe.............tot instanța de judecată, la solicitarea reclamantului, poate stabili cu cine dintre părinți să fie stabilit domiciliul copiilor după desfacerea căsătoriei.......sunt luate în considerare toate circumstanțele importante pentru interesul superior al copiilor.....nici un criteriu nu are prioritate..... ticolul 63. Domiciliul copilului minor

(1) În cazul cînd părinţii locuiesc separat, domiciliul copilului care nu a atins vîrsta de 14 ani se determină prin acordul părinţilor.

(11) În cazul în care părinții locuiesc separat, copilul care a atins vârsta de 14 ani alege cu care dintre părinți vrea să locuiască. Dacă acesta refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul copilului se stabilește prin acordul părinților.

(2) Dacă lipsește acordul părinților cu privire la stabilirea domiciliului copilului, iar copilul care a împlinit vârsta de 14 ani refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul minorului se stabilește de către instanța de judecată, ținând cont de interesele și opinia copilului, în conformitate cu vârsta și gradul său de maturitate. În acest caz, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.)

(3) La determinarea domiciliului copilului minor, instanţa judecătoreasă va cere şi avizul autorităţii tutelare teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi, în care va conține, după caz, și informația disponibilă privind actele de violență în această familie și persoana agresorului familial.

[Art.63 al.(3) modificat prin LP316 din 17.11.22, MO394-400/09.12.22 art.737; în vigoare 09.01.23]

(4) În cazul în care lipsește acordul părinților cu privire la stabilirea domiciliului copilului, până la stabilirea acestuia de către instanța de judecată, domiciliul copilului este considerat domiciliul părintelui cu care acesta locuiește permanent.

(5) În cazul indicat la alin. (4), părintele care locuiește separat de copil are dreptul să petreacă timpul cu copilul la domiciliul său, dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului, luându-se în considerație vârsta copilului, proximitatea domiciliului părintelui care locuiește separat, frecventarea studiilor/participarea la activități extrașcolare, conform unui program stabilit de autoritatea tutelară teritorială.

26 martie 2023