Stabilirea domiciliului copilului

28 iunie 2021 20

Buna ziua. Imi pot lua fetita daca fosta concubina s-a casatorit cu altul si sta la el si pe fetita a lasat-o cu maica-sa ?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna dl. Ion, eu vă aduc la cunoștiință ce spune Codul familiei Articolul 63. Domiciliul copilului minor

(1) În cazul cînd părinţii locuiesc separat, domiciliul copilului care nu a atins vîrsta de 14 ani se determină prin acordul părinţilor.

(2) Dacă un atare acord lipseşte, domiciliul minorului se stabileşte de către instanţa... mai detaliat judecătorească, ţinîndu-se cont de interesele şi părerea copilului (dacă acesta a atins vîrsta de 10 ani). În acest caz, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.)

(3) La determinarea domiciliului copilului minor, instanţa judecătoreasă va cere şi avizul autorităţii tutelare teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi.DVS trebue să întocmiți o cerere în instanță, ca mai apoi instanța să se pronunțem v-a fi atrași ca parte pe cazul DVs și reprezentanții organului de tutelare, fiindcă ultimii examinează condițilie de trai a copilului inclusiv condițiile, unde se v-a afla mai pe urmă.DVS păuteți apela la viberul telefonului 068669950.

29 iunie 2021