Stabilirea mărimii pensiei alimentară

3 august 2022 55

Bună ziua.
1. Am divorțat de fosta soție acum 6 ani și ea abia acum câteva luni a depus cerere pentru pensia alimentară. Eu tot de atâta timp sunt stabilit cu traiul și muncesc în altă țară. Cum va fi stabilit cuantumul pensiei alimentare, având în vedere că nu am un venit legal în Moldova? Se calculează din salariul din țara străină (trebuie să obțină adeverința mea de venituri) sau se stabilește o sumă fixă conform legislației RM?
2. Acum câțiva ani fosta soție a plecat la odihnă cu copilul nostru (are cetățenie MD și RO). Eu nu i-am dat niciun document în acest sens, vreun acord să iasă cu copilul din țară. A plecat din Moldova în Bulgaria. Cum e posibil ca fosta soție să fi plecat fără document din partea mea?
3. În actuala căsătorie am 2 copii, unul dintre care recent născut, actuala soție se află în concediu de maternitate. Va influența acest fapt stabilirea cuantumului pensiei alimentare pentru copilul din prima căsătorie?
Mulțumesc mult!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Alexandru,eu îți răspund la întrebările puse. La 1., eu îți aduc la cunoștință ce spune codul familie Articolul 76. Încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor într-o sumă bănească fixă

(1) În cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile... mai detaliat ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri conform art.75.

(2) Cuantumul sumei băneşti fixe încasate în conformitate cu alin. (1) se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului. La 2.Ex soția e în drept să iasă cu copilul din țară la odihnă fără acordul ex. soțului. La 3.,își comunic ce spune Codul familie Articolul 110. Modificarea cuantumului pensiei de întreţinere stabilite de instanţa judecătorească sau scutirea de plata acesteia

În cazul în care starea materială sau familială a uneia dintre părţi s-a schimbat, instanţa judecătorească, luînd în considerare şi alte circumstanţe importante ale părţilor, este în drept, la cererea oricăreia dintre ele, să modifice cuantumul pensiei de întreţinere sau să-l scutească pe debitorul întreţinerii de plata acesteia.

4 august 2022