Stabilirea mărimii pensii alimentare

22 februarie 2023 58

Bună ziua. La pronunțarea divorțului, instanța a stabilit ca tatăl copilului să achite pensie alimentară în mărime de 1/4 din salariu. De câțiva ani, acesta nu mai are statut de angajat în Republica Moldova și achită cât crede el necesar. Cum pot soluționa problema aceasta, adică să știu exact cât datorează conform legii ca persoană neangajată? Mulțumesc mult.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Oxana.
Dacă titlul executoriu privind încasarea pensiei de întreţinere se află la executor, atunci în cazul în care fostul soţ nu are un salariu stabil, executorul urma să calculeze pensia de întreţinere conform art.104 alin.(5) Codul familiei, în cuantum de 1/4 din salariul mediu pe economie.

Codul familiei prevede:
Articolul 104.... mai detaliat Determinarea restanţei la pensia de întreţinere

(1) Pensia de întreţinere se încasează pentru perioada anterioară în baza contractului privind plata pensiei de întreţinere sau a titlului executoriu, în limitele a cel mult 3 ani din momentul prezentării contractului sau a titlului executoriu respectiv.

(2) Dacă pensia de întreţinere nu s-a încasat din culpa debitorului întreţinerii, restanţa ei se reţine, prin derogare de la prevederile alin.(1), pentru toată perioada anterioară.

(3) Suma restanţei se determină pornindu-se de la cuantumul pensiei de întreţinere stabilit de instanţa judecătorească sau de contractul corespunzător.

(4) Suma restanţei la pensia de întreţinere pentru copiii minori se determină pornindu-se de la salariul şi/sau alte venituri ale debitorului.

(5) Dacă debitorul nu a lucrat în perioada în care s-a format restanţa sau nu a prezentat actele ce confirmă salariul şi/sau alte venituri ale sale, cuantumul restanţei la pensia de întreţinere se determină de către executorul judecătoresc, pornindu-se de la salariul mediu pe ţară la data determinării restanţei. Dacă părţile nu sînt de acord cu suma restanţei calculate sau situaţia financiar-materială a debitorului nu permite achitarea în conformitate cu alin.(1), ele sînt în drept să se adreseze cu o cerere în judecată pentru a se stabili suma concretă a restanţei.

22 februarie 2023