Stabilirea pensiei alimentare

25 ianuarie 2023 69

Bună ziua. Achit pensie alimentară unui copil în sumă fixă stabilită de judecată, iar pentru alt copil achitam 25% din salariu. Recent am pierdut locul de muncă deoarece firma unde lucram a fost lichidată și sunt șomer. Pot apela acum la judecată ca să stabilească pensia alimentară și pentru celălalt copil în sumă fixă? Mai am alți 2 copii la întreținere. Soția e în concediu de îngrijire a copilului. Cu toate că deja de 1 an și câteva luni achit lunar și fără întârziere pensia alimentară pentru ambii copii (din căsătorii diferite), executorul a pus sechestru pe toate bunurile mele. Eu vreau să vând automobilul care îmi aparține și nu pot, deoarece executorul nu vrea sa ridice sechestrul. Are dreptul executorul să procedeze astfel?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua!
Referitor la primul aspect privind încasarea pensiei într-o sumă fixă, urmează să depuneți o cerere în instanța de judecată în acest sens, întrucât vă încadrați în temeiurile legale de la art. 76 Codul Familiei.
Articolul 76. Încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor într-o sumă bănească fixă
(1) În cazurile... mai detaliat cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri conform art.75.

Articolul 110. Modificarea cuantumului pensiei de întreţinere stabilite de instanţa judecătorească sau scutirea de plata acesteia
În cazul în care starea materială sau familială a uneia dintre părţi s-a schimbat, instanţa judecătorească, luînd în considerare şi alte circumstanţe importante ale părţilor, este în drept, la cererea oricăreia dintre ele, să modifice cuantumul pensiei de întreţinere sau să-l scutească pe debitorul întreţinerii de plata acesteia.

Cu privire la al doilea aspect, trebuie să expediați o cerere în scris executorului judecătoresc prin care să solicitați furnizarea informației privind sechestrul aplicat.
Articolul 103. Urmărirea bunurilor debitorului întreţinerii
(1) Dacă debitorul întreţinerii nu are salariu sau alte venituri, fie că acestea sînt insuficiente pentru a-şi onora obligaţia, pensia de întreţinere se va încasa din mijloacele băneşti depuse de către debitor în instituţiile financiare sau transmise organizaţiilor comerciale şi necomerciale, cu excepţia cazurilor cînd aceste mijloace le-au fost transmise în proprietate. Dacă debitorul nu dispune de astfel de mijloace băneşti sau dacă dispune de ele, dar acestea sînt insuficiente pentru a-şi onora obligaţia, pensia de întreţinere se va încasa din contul tuturor bunurilor mobile şi imobile ale debitorului care pot fi urmărite.

Ridicarea sechestrului se face doar dacă este un temei din cele enumerate:
a) achitării de către debitor a datoriei şi al recuperării cheltuielilor de executare;
b) achitării datoriei şi restituirii cheltuielilor de executare din contul altor bunuri vîndute sau prin alte modalităţi de executare;
c) necesităţii sechestrării unor alte bunuri solicitate pe piaţă, în scopul urgentării executării documentului executoriu;
d) vînzării bunului în condiţiile art.125 din prezentul cod;
e) imposibilităţii vînzării bunului;
f) scoaterii de sub sechestru a bunului în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive;
g) solicitării creditorului, dacă sînt achitate cheltuielile de executare, inclusiv onorariul;
h) vînzării de către creditorul gajist a bunului gajat, cu condiţia prezentării executorului judecătoresc a documentelor confirmative privind achitarea integrală a preţului de vînzare şi calculul creanţei şi cu condiţia virării la contul executorului judecătoresc a diferenţei dintre preţul de vînzare şi valoarea creanţei sale.

26 ianuarie 2023