Stare civila

17 ianuarie 2021 19

Certificatul de stare civila (celibatar) are termen de valabilitate? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihaela Pascal
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Bună ziua.

Certificatul privind starea civilă reprezintă actul oficial eliberat de Direcţia generală stare civilă pentru confirmarea stării civile a persoanei cetăţean al Republicii Moldova (celibatar, căsătorit, divorţat sau văduv) şi este valabil pe un termen de 6 luni de la data eliberării.

Succes.

18 ianuarie 2021